Nieuwe masterclass over de huidige en toekomstige woningmarkt

De masterclass “Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen” is één van de masterclasses die nieuw is in het opleidingsaanbod van de VTW Academie. Deze compacte eendaagse masterclass geeft een helder overzicht over de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt voor diverse huishoudensgroepen.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?
• Methoden om de betaalbaarheid objectief vast te stellen;
• Inzicht in de toekomstige woningvraag;
• Beter zicht op wat een betaalbare huurwoning is voor diverse huishoudenstypen;
• Beleidsinstrumenten om invloed op de betaalbaarheid uit te oefenen.

Docent
De dag wordt ingevuld door Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft. Hij is een expert op het gebied van interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Graag gaat hij met de deelnemers aan de slag. 
Met de opgedane informatie en kennis kunt u beter sparren met de Raad van Commissarissen over de mogelijkheden voor de organisatie en de voorliggende keuzes.

Data
Editie 1 – dinsdag 28 mei 2019
Editie 2 – woensdag 20 november 2019

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Vragen en meer informatie
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de VTW Academie via vtw@academievoortoezichthouders.nl of 0570-760006.


Terug