e-NIEUWS 8 februari 2019

Gezamenlijke bestuurlijke brief Aw en WSW over samenwerking en de beleidswaarde

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gaan in een bestuurlijke brief in op hun samenwerking en op de ontwikkelingen ten aanzien van de beleidswaarde. 

Lees verder

‘Gesprek gaat steeds vaker over uitkomsten benchmark’ - interview met Jasper Willems, projectleider Aedes benchmark

Steeds meer toezichthouders kijken verder dan de scores van de vijf prestatievelden uit de Aedes-benchmark om de prestaties van hun corporatie tegen het licht te houden. Volgens projectleider Jasper Willems van Aedes is dat winst. 'Juist de uitkomsten van de benchmark, die de scores verklaren, vormen een goede basis voor een gesprek met het bestuur.'

Lees verder

Masterclasses VTW Academie voorjaar 2019

De VTW Academie biedt masterclasses aan voor onze leden. Heeft u zich al ingeschreven? De onderstaande masterclasses gaan binnenkort van start en hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar:

Lees verder

WNT rapportage 2017: bestuurders en commissarissen houden zich aan de WNT-norm

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft de informatie van corporaties over de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT) geanalyseerd. Hieruit blijkt: 'de bezoldiging van de ruim 2.300 toezichthoudende en leidinggevende topfunctionarissen bij woningcorporaties voldoet in 2017 aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).' 

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 1 'Een tweede bestuurder?'

Een middelgrote corporatie met ca. 10.000 vhe’s wordt geleid door een directeur-bestuurder. De corporatiestaat er goed voor. En dat is zeker een verdienste van deze directeur, die er inmiddels zes jaar zit. Hij heeft de ooit wat stoffige corporatie omgebouwd tot een efficiënte en maatschappelijk goed scorende onderneming. Mooie scores in de benchmark en lokaal een goede pers. De structuur van de organisatie is overigens vrij traditioneel, aan de top functioneren drie managers en er is een onafhankelijke controller.

Lees verder

Reactie minister Ollongren op het Sociaal Huurakkoord

Minister Ollongren is verheugd dat Aedes en Woonbond een Sociaal Huurakkoord hebben weten te sluiten. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ze geeft echter ook aan het haar niet lukt om het huurbeleid voor 1 mei 2019 aan te passen. Dit was waar de partijen om hadden verzocht. 

Lees verder