Gezamenlijke bestuurlijke brief Aw en WSW over samenwerking en de beleidswaarde

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gaan in een bestuurlijke brief in op hun samenwerking en op de ontwikkelingen ten aanzien van de beleidswaarde. 

De Aw en het WSW concluderen dat op sectorniveau de spreiding van de beleidswaarde vergelijkbaar is met de bedrijfswaarde. Op individueel niveau zijn er wel afwijkingen, maar deze kunnen verklaard worden uit de gehanteerde input in de beleidswaarde. Tot slot constateren Aw en WSW dat er nog een kwaliteitsslag nodig is voor zowel input als gehanteerde definities.

Lees de bestuurlijke brief hier (pdf)

Meer weten over de beleidswaarde? Lees dan de (afwijkende) mening van Hans van Vark:

'Geeft de beleidswaarde van het woningcorporatiebezit dé waarde in het economisch verkeer weer?' (6 december 2018)

‘Onderhoudsuitgaven’, ten laste van het resultaat of als investering; een Salomonsoordeel?' (18 januari 2019)


Terug