WNT rapportage 2017: bestuurders en commissarissen houden zich aan de WNT-norm

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft de informatie van corporaties over de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT) geanalyseerd. Hieruit blijkt: 'de bezoldiging van de ruim 2.300 toezichthoudende en leidinggevende topfunctionarissen bij woningcorporaties voldoet in 2017 aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).' 

De wettelijke kaders worden door bestuurders en toezichthouders gevolgd. Uit de gegevens blijkt dat er 172 topfunctionarissen boven het wettelijk maximum zitten, waarvan er 170 in de wettelijke overgangregeling zitten. De andere twee topfunctionarissen hadden een legitieme motivatie. De Aw constateert over de commissarissen het volgenden: 'Bij de toezichthoudende topfunctionarissen zijn er al meerdere jaren geen overschrijdingen.'

Lees hier het volledige rapport van de Autoriteit Woningcorporaties

De VTW heeft overigens een eigen beroepsregel voor toezichthouders, waarbij de maximale honorering lager ligt dan het WNT maximum. VTW-leden zijn verplicht zich hieraan te houden. U vindt de beroepsregel hier.


Terug