e-NIEUWS 9 november 2018

Kom naar één van de ledenbijeenkomsten over de "Lessons Learned" met de Autoriteit Woningcorporaties

De VTW organiseert in samenwerking met de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) nog vier ledenbijeenkomsten over de "lessons learned" uit de governance inspecties. De eerste bijeenkomst was op 9-11-2018. De Aw gaat in op het toezichtkader dat zij hanteert voor de governance van corporaties en leidend is voor de governance inspecties die zij sinds 2016, het jaar waarin de Aw van start ging, uitvoert. Hierbij vindt discussie plaats met de deelnemers over de beperkingen die de huidige methodiek van een inspectie heeft en hoe deze zou kunnen worden doorontwikkeld en verbeterd. Ook komen ervaringen vanuit het interne toezicht met de governance inspecties aan de orde. Aan de hand van de bespreking van casussen en het voorleggen van dilemma's over governance zullen ervaringen van de Aw en RvC worden belicht. Daarnaast zal een aantal voorzitters in de bijeenkomsten reflecteren op hun ervaringen met governance inspecties.

Lees verder

‘Woningwet moet toekomstgericht zijn’ - interview met Marja de Bruyn en Heine van Nieuwenhuijze, VTW werkgroep Evaluatie Woningwet

De Woningwet moet ruimte bieden aan corporaties om de maatschappelijke opgaven, nu en in de toekomst, aan te pakken. Een visie op de volkshuisvesting van politiek Den Haag is daarvoor cruciaal én op korte termijn moeten knelpunten worden weggenomen. Dat stelt de VTW-werkgroep in een eindnotitie over de evaluatie van de Woningwet. 

Lees verder

Jaarprogramma opleidingsaanbod masterclasses 2019 beschikbaar

De VTW Academie heeft de masterclasses voor 2019 online gezet. U kunt zich nu inschrijven voor één van de inspirerende en leerzame masterclasses die in 2019 worden aangeboden.

De masterclasses staan op: https://vtw-academie.nl/jaaroverzicht/. Twee masterclasses (Effectieve interventies; en Toezicht op strategie in de volkshuisvesting zullen worden toegevoegd zodra de definitieve data bekend zijn).

Lees verder

Nog enkele plekken vrij voor masterclass 'Ontwikkelen en beheren van woonvormen voor bijzondere doelgroepen'

Bij de masterclass "Ontwikkelen en beheren van woonvormen voor bijzondere doelgroepen" op maandag 26 november a.s. zijn er nog enkele plekken vrij. Geef u dus snel op!

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 12: 'Het is meer dan ja of nee zeggen'

U bent sinds een half jaar voorzitter van de RvC  van een middelgrote woningcorporatie. De bestuurder deelt mee gestart te zijn met de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie, voor de komende tien jaar.

U zelf bent de laatste tijd meegegaan met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van governance en bespreekt met de bestuurder dat u wilt dat de RvC in een vroeg stadium nadrukkelijk betrokken wordt bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie en u stelt voor een strategiedag te organiseren. 

Lees verder

Recensie: 'Anders vasthouden; 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling' (Wouter Hart)

Wouter Hart verstaat de kunst op de golfen van de tijdsgeest te surfen. Hij heeft belangrijke noties weer onder de aandacht gebracht in Nederland. Begrippen die we op veel plekken horen in het licht van organisatieontwikkeling. En die blijkbaar waarde toevoegen. Zoals het verschil tussen systeem- en leefwereld of in dit boek het vormgeven van aandacht voor de bedoeling. Maar voegen deze inzichten ook waarde toe aan de rol van RvC?

Lees verder

VTW zoekt recensenten

De VTW is op zoek naar leden die het leuk vinden om periodiek een boek te recenseren. Hierbij gaat het vooral om boeken over goed bestuur en toezicht, en soms om boeken over de corporatiesector die interessant en/of relevant zijn voor het interne toezicht.

Lees verder

Autoriteit: BDO nog steeds marktleider binnen de woningcorporatiesector; opmars kleinere accountantsorganisaties

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft onderzoek gedaan naar het marktaandeel van accountantsorganisaties. Van alle woningcorporaties maakte 28,7% gebruik van de diensten van BDO. Tegelijk constateert de Aw ook dat het aantal kleinere accountants dat de boeken van corporaties controleert, groeiende is.

Lees verder

Corporaties vanaf 5.000 vhe krijgen een OOB status

Minister Hoekstra van Financiën heeft besloten dat woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden de status van een “Organisatie van Openbaar Belang” (OOB) krijgen. Dit heeft gevolgen voor de jaarrekeningcontrole en de samenwerking met accountantsorganisaties. De regels voor organisaties met een OOB status zijn ingrijpend: corporaties mogen niet hetzelfde accountantskantoor inschakelen voor advies én voor de controle van de jaarrekening. Er zijn momenteel maar 9 accountantsorganisaties die bevoegd zijn om de jaarrekening van organisaties met een OOB status te controleren. Aedes verwacht dat dit het voor corporaties nog moeilijker maakt om een geschikte accountant te vinden. De ingangsdatum van de maatregel is nog onbekend. 

Lees verder

Woningen betaalbaar en snel verduurzamen? Zet ze in een rij! (Platform31)

De opgave om woningen te verduurzamen is omvangrijk. Er moeten ruim duizend woningen per dag worden aangepakt om de klimaatdoelstellingen te behalen. Dit kan door middel van proces- en productoptimalisatie op industrieel niveau. Uit een aantal trends blijkt dat het bouwproces al aan het veranderen is, langzaam maar zeker. 

Lees verder