Kom naar één van de ledenbijeenkomsten over de "Lessons Learned" met de Autoriteit Woningcorporaties

De VTW organiseert in samenwerking met de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) nog vier ledenbijeenkomsten over de "lessons learned" uit de governance inspecties. De eerste bijeenkomst was op 9-11-2018. De Aw gaat in op het toezichtkader dat zij hanteert voor de governance van corporaties en leidend is voor de governance inspecties die zij sinds 2016, het jaar waarin de Aw van start ging, uitvoert. Hierbij vindt discussie plaats met de deelnemers over de beperkingen die de huidige methodiek van een inspectie heeft en hoe deze zou kunnen worden doorontwikkeld en verbeterd. Ook komen ervaringen vanuit het interne toezicht met de governance inspecties aan de orde. Aan de hand van de bespreking van casussen en het voorleggen van dilemma's over governance zullen ervaringen van de Aw en RvC worden belicht. Daarnaast zal een aantal voorzitters in de bijeenkomsten reflecteren op hun ervaringen met governance inspecties.

De eerste bijeenkomst was op vrijdag 9 november in Rotterdam. De komende bijeenkomst zijn op:

Programma
10.00 uur Inloop
10.30 uur Start bijeenkomst
11.30 uur Pauze
11.45 uur Vervolg bijeenkomst
12.45 uur Netwerklunch
13.30 uur Einde

Aanmelden voor één van deze bijeenkomsten kan via de Agenda op de Leden Login. U kunt zich ook opgeven door een mail sturen naar: bureau@vtw.nl. U kunt voor deze bijeenkomst 2 PE punten bijschrijven.

Vanwege het interactieve karakter geldt een maximaal aantal deelnemers per bijeenkomst van 40! Een week voor de bijeenkomst ontvangt u een mail met de routebeschrijving en informatie over parkeren.

Gezocht: voorzitters die willen reflecteren op de governance inspectie door de Aw
Wilt u tijdens één van de bijeenkomsten reflecteren op de governance inspectie door de Aw dan stellen de VTW en de Aw dat zeer op prijs. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ingrid van der Kraan (M 06 448 120 38, E i.vdkraan@vtw.nl).


Terug