Autoriteit: BDO nog steeds marktleider binnen de woningcorporatiesector; opmars kleinere accountantsorganisaties

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft onderzoek gedaan naar het marktaandeel van accountantsorganisaties. Van alle woningcorporaties maakte 28,7% gebruik van de diensten van BDO. Tegelijk constateert de Aw ook dat het aantal kleinere accountants dat de boeken van corporaties controleert, groeiende is.

Albert Kerssies, directeur VTW: 'De VTW vindt de jaarlijkse berichtgeving van de Aw over de marktconcentraties van de verschillende accountantskantoren positief. Hierdoor kunnen corporaties bewuste keuzes maken als zij van accountant veranderen. Het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties is behoorlijk gegroeid. Het effect dat de grotere accountantskantoren kleinere corporaties liever niet meer als klant willen, is duidelijk waarneembaar. Het is mooi dat een aantal kleinere kantoren hierop is ingesprongen en genoeg kennis en kunde hebben ontwikkeld om de kleinere corporaties goed te kunnen bedienen. De ontwikkeling naar een wat betere verdeling over de accountants(kantoren) vinden wij positief."

Lees hier het nieuwsbericht van de Autoriteit Woningcorporaties
Lees hier het rapport Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporaties verslagjaar 2017 (pdf)

Kerssies: "We moeten wel goed opletten wat het effect gaat zijn met de invoering van de OOB status voor corporaties vanaf 5.000 vhe. Dit kan betekenen dat in de toekomst minder accountantsorganisaties actief kunnen zijn in de corporatiesector."

Zie hier het eerdere bericht van de VTW over de OOB status


Terug