e-NIEUWS februari 2014 (nr. 1)

VTW werkt aan 'toets voor de geschiktheid' in combinatie met aanbevelingen commissie Winter

De aanbevelingen van de commissie Winter
De VTW-commissie onder leiding van prof. dr. Jaap Winter heeft in 2013 een advies uitgebracht aan de VTW met 15 aanbevelingen over de verbetering van de kwaliteit van het intern toezicht. Het advies (download) is vorig jaar oktober door minister Blok enthousiast in ontvangst genomen en zal ook worden gebruikt bij de concrete invulling van de novelle. Aanleiding voor het instellen van de commissie was de discussie binnen onze vereniging over de invoering van een zogeheten ‘geschiktheidstoets’. Hierover is binnen de VTW uitvoerig gediscussieerd. De commissie Winter heeft geconcludeerd dat een geïsoleerde geschiktheidstoets voor voorzitters onvoldoende waarborgen biedt, mogelijk schijnzekerheid creëert en niet het meest geschikte middel is om de kwaliteit van het intern toezicht bij woningcorporaties verder te verbeteren. Daartoe is een bredere, samenhangende aanpak nodig[i]. De commissie heeft daartoe 15 aanbevelingen gedaan. In juni 2013 heeft de AV unaniem ingestemd met het advies van de commissie Winter. De aanbevelingen vormen een goed uitgebalanceerd palet dat voor de VTW de basis vormt voor de versterking van de kwaliteit van het interne toezicht. De VTW is sindsdien bezig met de uitwerking en toepassing van deze aanbevelingen, op onderdelen ook samen met Aedes en andere bepalende partijen in de sector.

Lees verder

Consultatie over wet bestuur en toezicht gestart

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 6 februari jl. de internetconsultatie geopend van het wetsontwerp voor de Wet bestuur en toezicht. In dit wetsontwerp worden een aantal nieuwe regels voor bestuurs en toezichthouders vastgelegd en andere regels aanscherpt.

De consultatie is terug te vinden op www.internetconsultatie.nl en tot 6 mei geopend. De VTW zal het wetsontwerp bestuderen en een reactie geven richting het ministerie.

  

Lees verder

Consultatie novelle Herzieningswet gestart

Minister Blok heeft op 11 februari jl. de novelle (wijziging) op het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen woningcorporaties openbaar gemaakt ter consultatie. Deze consultatieronde is geopend tot 4 maart a.s.
De belanghouders in de sector, waaronder de VTW, zijn door het ministerie uitgenodigd om een reactie te geven.

Lees verder

Parlementaire Enquete - nieuwe bijeenkomst 25 februari a.s.

Op 4 februari jl. heeft de VTW een succesvolle bijeenkomst over de Parlementaire Enquête Woningcorporaties georganiseerd.

Omdat er animo is voor een tweede bijeenkomst, bieden wij u deze aan op dinsdag 25 februari a.s. van 13.30-16.00 uur. Bent u op de vorige bijeenkomst geweest, dan hoeft u dit artikel niet te lezen.

Lees verder

Sterker toezicht op IT & Innovatie noodzaak

Ad Kroft gaat in dit artikel in op de opgaves rond IT en innovatie voor de corporatiesector en de rol van het interne toezicht hierbij. Hij pleit voor eigen deskundigheid van het interne toezicht op dit thema en voor een krachtig boegbeeld die dit thema oppakt. 

Kroft is bestuurslid van het Instituut voor Supervisie op Enterprise IT & Innovatie (INSEIT). Op vrijdagochtend 28 maart a.s. organiseert de VTW in samenwerking met INSEIT de conferentie 'Toezicht op IT & innovatie'. Deelname is gratis voor VTW-leden. 

Lees verder

Open bronnenonderzoek - met een paar uurtjes googlen ben je er niet!

Op basis van de aanbeveling van de Commissie Winter wordt vanaf 2014 in de Governancecode opgenomen dat de raad verplicht is om voor de benoeming van een nieuwe toezichthouder een open bronnenonderzoek te doen. Steeds vaker staat in wervingsadvertenties dat ’een integriteitsonderzoek onderdeel uitmaakt uit van de selectieprocedure’.

 

Lees verder