Open bronnenonderzoek - met een paar uurtjes googlen ben je er niet!

Op basis van de aanbeveling van de Commissie Winter wordt vanaf 2014 in de Governancecode opgenomen dat de raad verplicht is om voor de benoeming van een nieuwe toezichthouder een open bronnenonderzoek te doen. Steeds vaker staat in wervingsadvertenties dat ’een integriteitsonderzoek onderdeel uitmaakt uit van de selectieprocedure’.

De praktijk wijst echter uit dat er maar één partij is die, aan de hand van de geldende wet- en regelgeving in combinatie met de Governancecode, toetst en onderzoekt of uw kandidaat-toezichthouder hieraan voldoet. Dat is Bureau REIN, het Bureau Registratie Integriteit Volkshuisvesting.

Bij een open bronnenonderzoek, onderzoek je ook gesloten bronnen
We vragen Ed Knoppert en Jan van Leeuwen van Bureau Rein om opheldering. “Een open bronnenonderzoek kan eigenlijk iedereen doen. Het gaat tenslotte om informatie die voor iedere burger inzichtelijk is. Wij onderscheiden ons, doordat we precies weten waar we relevante informatie over de kandidaat moeten vinden. Geloof ons: research is een vak. Daarbij raadplegen we ook gesloten bronnen. Ja, ook een gesloten bron mag je hiervoor raadplegen, mits je daar de juiste bevoegdheden voor hebt. Wij beschikken over die bevoegdheden, waardoor onze onderzoeken waardevoller zijn.

Alles checken we… dubbel
De heren van Bureau Rein stellen dus dat er, binnen de sector, niemand zorgvuldiger, objectiever en grondiger is dan zij. Als Jan en Ed uitleggen hoe ze te werk gaan, blijkt deze stelligheid zeer aannemelijk. De ‘truc’ zit hem vooral in het vinden en verzamelen van informatie en vervolgens het nagaan of deze informatie juist, volledig en betrouwbaar is. “Een identiteitsbewijs of een diploma, controleren wij op echtheid door bronnen te raadplegen. Ook wordt elke referentie nagebeld, zelfs als de eerste al uitstekend klonk. Dit zijn overigens referenties die wij, voor het grootste deel, zelf uitkiezen. Geclaimde werkervaring, kennis en expertise verifiëren we en we gaan zelfs zo ver dat we krantenartikelen en publicaties over de persoon in kwestie checken op inhoud en echtheid. Ook nevenfuncties nemen wij onder de loep. De binnen- en buitenlandse handelsregisters geven in enkele gevallen een ander beeld dan op een CV staat vermeld. Kandidaten moeten zich er dus van bewust zijn dat alle aangeleverde informatie in het CV een volledig, waar en getrouw beeld moet geven van opleiding, kennis en ervaring. Om schending van deze informatieverplichting te kunnen vaststellen doen wij onderzoek naar alle signalen die kunnen duiden op mogelijke tegenstrijdigheden”.

Het oordelen laten we aan u over
Bureau Rein velt geen oordeel. Eventuele ‘alerts’ voor een verhoogd risico benoemen zij in een Verklaring Integriteitsonderzoek en worden gerapporteerd aan de selectiecommissie van de opdrachtgever. De uitslag kan worden gebruikt bij de definitieve keuze voor de (her) te benoemen toezichthouder.

Sluit u ook liever alle risico’s uit?
Een volledige screening aan de wet- en regelgeving, de Governancecode en een open bronnenonderzoek is, vanuit de herziene Woningwet en de Governancecode, een verplicht onderdeel van een gedegen werving- en selectieprocedure. Bureau Rein informeert, screent en committeert kandidaat-toezichthouders aan de geldende wet- en regelgeving. Benieuwd wat Bureau Rein voor uw Raad kan betekenen? www.bureaurein.nl


Terug