Consultatie novelle Herzieningswet gestart

Minister Blok heeft op 11 februari jl. de novelle (wijziging) op het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen woningcorporaties openbaar gemaakt ter consultatie. Deze consultatieronde is geopend tot 4 maart a.s. De belanghouders in de sector, waaronder de VTW, zijn door het ministerie uitgenodigd om een reactie te geven.

De VTW zal voor 4 maart een inhoudelijke reactie geven. Veel van de gewijzigde voorstellen hebben niet direct betrekking op het intern toezicht, maar hebben wel gevolgen voor de strategie en de toekomst van de corporatie.
Mocht u uw visie of input aan de VTW willen meegeven, dan kunt u dat doen tot en met woensdag 26 februari a.s. via bureau@vtw.nl onder vermelding van: "reactie novelle".
Uiteraard zal de VTW haar definitieve reactie ook naar de leden toe communiceren.

Links naar documenten:
Het wetsvoorstel Novelle Herzieningswet
De Memorie van Toelichting
De artikelsgewijze toelichting


Terug