e-NIEUWS 31 augustus 2018

Vlog - Congrestival Update - Albert en Amanda

Wij hebben een filmpje opgenomen met een update over het Congrestival op 28 september. 
Directeur Albert Kerssies vertelt waarom het Congrestival zo belangrijk is en Communicatie- en Beleidsmedewerker Amanda van den Arend introduceert een nieuw communicatiemiddel om te gebruiken tijdens het Congrestival. 

Lees verder

‘Wantrouwen brengt je niet verder’ - interview Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg

Wonen Limburg stelt niet de stenen, maar de mensen centraal. ‘Dat gemeenschappelijk besef maakt dat je vanuit vertrouwen kan werken,’ stelt bestuurder Ger Peeters. Volgens hem sluit de transformatie van de Limburgse corporatie aan bij de beweging Toezicht met Passie.

Lees verder

Masterclasses VTW Academie september & oktober

De komende twee maanden biedt de VTW Academie maar liefst 14 masterclasses aan voor u als VTW lid om uzelf verder te ontwikkelen. Zo zijn er masterclasses over duurzaamheid, risicomanagement, werkgeverstaken en sturen en toezicht op cultuur en gedrag.

Lees verder

Wettelijke verplichting tot publicatie bezoldigingsgegevens via internet

WNT-instellingen zijn vanaf 2018 wettelijk verplicht jaarlijks vóór 1 juli de bezoldigingsgegevens van hun bestuur en commissarissen van het afgelopen jaar via internet bekend te maken. Dit moet voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk zijn én eenvoudig te vinden. 

Lees verder

Rechtbank Midden-Nederland: overgangspremie VPL geen onderdeel WNT-bezoldiging

De overgangspremie VPL maakt geen onderdeel uit van de WNT-bezoldiging van topfunctionarissen als deze zelf niet voldoen aan de criteria voor vervroegde uittreding en - nu en in de toekomst - geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen in het kader van de overgangsregeling voor werknemers die vroeger onder de Ingroei-VUT-regeling van het pensioenfonds voor de woningcorporaties vielen. 

Lees verder

Commissarissen-benchmarkonderzoek: doe mee! Deelname mogelijk tot 23 september

In juli bent u uitgenodigd mee te doen aan de 10de editie van het jaarlijkse Commissarissen benchmarkonderzoek, Nederlands toonaangevende onderzoek voor de private en semi-publieke sector.
De VTW meent dat de opzet en kwaliteit van het onderzoek van dien aard zijn dat dit onderzoek de nodige toegevoegde waarde voor onze leden heeft. Bovendien is dit jaar een extra module, specifiek voor de woningcorporatie, aan het onderzoek toegevoegd.

Lees verder