Wettelijke verplichting tot publicatie bezoldigingsgegevens via internet

WNT-instellingen zijn vanaf 2018 wettelijk verplicht jaarlijks vóór 1 juli de bezoldigingsgegevens van hun bestuur en commissarissen van het afgelopen jaar via internet bekend te maken. Dit moet voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk zijn én eenvoudig te vinden. 

Corporaties die gedurende zeven jaar de jaarrekening op hun webite publiceren voldoen aan de voorschriften over openbaarmaking. Deze zijn te vinden in de Uitvoeringsregeling WNT, artikelen 5 tot en met 5e.

Op de website www.topinkomens.nl vindt u meer informatie en het Verantwoordingsmodel WNT 2017 en Verantwoordingsmodel WNT 2018.


Terug