e-NIEUWS 26 juni 2018

Ontstentenis en belet niet altijd goed geregeld in de statuten

Onverhoopt kan er in een RvC een situatie ontstaan waarbij één of meerdere leden van de RvC hun functie niet kunnen uitoefenen. Dat kan tijdelijk zijn (belet) of permanent (ontstentenis). Art. 30 lid 11 van de Woningwet bepaalt dat de statuten voorschriften dient te bevatten over de wijze waarop voorlopig in de RvC wordt voorzien ingeval van belet of ontstentenis van de gehele RvC. 
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft vastgesteld dat niet alle corporaties de bepalingen rond belet en ontstentenis van de hele RvC goed in hun statuten hebben geregeld. Deze conclusie trekt de Aw naar aanleiding van een paar gevallen waarbij de voltallige RvC is afgetreden. 

Lees verder

'Hoge accountantskosten leveren huurder niets op' - Interview Marc Voskuil, vz RvC woningstichting Putten

De strenge regelgeving zorgt bij corporaties voor hoge accountantskosten. Volgens RvC-voorzitter Marc Voskuil bij woningstichting Putten zouden niet alle corporaties even streng en intensief gecontroleerd moeten worden. Daarnaast kunnen corporaties efficiënter met accountants samenwerken om de kosten te drukken, aldus Voskuil. 'Hoge accountantskosten leveren onze huurders niets op.'

Lees verder

Evaluatie Woningwet - welke knelpunten ervaart u?

Welke knelpunten ervaart u als toezichthouder door de invoering van de Woningwet? Geef ons uw concrete voorbeelden van wat er volgens u aan de wet zou moeten worden aangepast. 
Het ministerie van BZK is bijna klaar met de eerste fase van de Evaluatie Woningwet. Eind juni is de data- en gegevensverzameling door het ministerie en de onderzoeken door ABDTOPCONSULT en Companen afgerond. Na de zomer begint de tweede fase, die van de duiding en conclusies. In november stuurt de minister volgens planning een beleidsbrief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 9: Functioneren accountant

Zo'n twee jaar geleden is door de corporatie van accountant gewisseld. De reden was dat het kantoor en de accountant al vele jaren de controle verzorgden. In de procedure voor een nieuwe accountant/accountantskantoor is gekozen voor een kantoor dat in de presentatie blijk gaf van een verfrissende, nieuwe aanpak. Mede om die reden is de keuze voor deze accountant en dit kantoor geweest, ondanks de hogere fee.

Lees verder

Agenda VTW Masterclasses

Heeft u deze masterclasses van de VTW Academie al gezien? Meld u nu aan en geef actief richting aan uw persoonlijke ontwikkeling en educatie.

Lees verder

Ministeries van BZK en VWS publiceren Actielijn Wonen en Zorg

Minister Ollongren (BZK) en minister De Jonge (VWS) hebben de Actielijn Wonen en Zorg gepubliceerd. De actielijn komt voort uit de Nationale Woonagenda en maakt tevens deel uit van het Programma Langer Thuis. De ministers schrijven aan de Tweede Kamer dat zij met de actielijn een antwoord willen bieden op de grote opgave op het terrein van wonen en zorg voor de samenleving.

Lees verder

Save the date: VTW Congrestival op 28 september a.s.

Op 28 september 2018 is er het jaarlijkse VTW ledencongres. Dit jaar maken we er een extra feestje van: een “congrestival”! De locatie is Fort Voordorp aan de rand van Utrecht. Zet de datum alvast in uw agenda. Het congres start ca 10.00 en eindigt rond 15.30 uur.
U wilt dit echt niet missen en u kunt zich al aanmelden via leden login.

Lees verder

'Aantal huisuitzettingen bij woningcorporaties weer lager' - Aedes

Het aantal huisuitzettingen is vorig jaar opnieuw gedaald, blijkt uit een enquête van Aedes onder 179 woningcorporaties. In 2017 waren corporaties in 3.700 gevallen genoodzaakt huurders uit hun huis te zetten, 23 procent minder dan in 2016.

Lees verder