Prinsjesdag 2022: belangrijkste punten voor corporaties

21-09-2022 14:26

Op dinsdag 20 september jl. was het Prinsjesdag, waarop koning Willem-Alexander de Troonrede voorlas en het kabinet de Rijksbegroting voor 2023 bekend maakte. Wat staat er allemaal in over wonen en wat wil het kabinet doen voor huurders? 

Prijsplafond energie
Dat er een prijsplafond voor energie zou komen, was al voor Prinsjesdag bekend. Tot en met maandag de 19e gingen de afspraken door. Iets waar de Raad van State bijvoorbeeld een kritische noot over kraakte. Inmiddels gaan er stemmen op om huurders die gebruik maken van een collectieve warmtevoorziening / warmtenet ook toe te voegen aan het prijsplafond. Zij vallen namelijk niet onder de gemaakte afspraken.

Huurverlaging
Een andere maatregel die direct impact heeft op de positie van de huurders, is dat de huurverlaging voor de laagste inkomens niet pas in 2024 wordt ingevoerd, maar al in 2023. Een jaar vervroeging dus, iets waar branchevereniging Aedes ook toe had opgeroepen. 

Afschaffing verhuurderheffing
In de Rijksbegroting is de afschaffing van de verhuurderheffing overigens al verwerkt. Goed nieuws, al is het wetsvoorstel in kwestie nog niet ingediend in de Tweede Kamer. De tijd daarvoor wordt wel steeds krapper. De komende weken staan alle begrotingen van de ministeries op de agenda - en de Eerste Kamer moet ook nog instemmen. 
Eerder heeft de Raad van State ook een kritisch oordeel gegeven over het wetsvoorstel (zie het VTW nieuwsbericht), dus wellicht wordt het nog aangepast om hieraan tegemoet te komen.

Overige maatregelen: tarief overdrachtsbelasting verhoogd; woningbouwimpuls en volkshuisvestingsfonds
Verder wordt het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting verhoogd van 8% naar 10,4%, wat voor corporaties nadelige gevolgen gaat hebben. Ook in 2023 wil het kabinet geld uittrekken voor de woningbouwimpuls (222 miljoen) en het Volkshuisvestingsfonds (143,5 miljoen).

Lees ook de toelichting en de uitgebreide analyse van Aedes en de reactie van de Woonbond.

Update: motie PvdA / PvDD / GL over huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht geven op stevige huurverlaging

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen die volgen op Prinsjesdag, kwamen fractievoorzitters Kuiken (PvdA), Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Klaver (GroenLinks) met een motie om huurders van een woning met slechte isolatie een afdwingbaar recht te geven op een stevige huurverlaging. Het zou om ruim 500.000 woningen gaan. Oorspronkelijk wilde het drietal dat het voor huizen met een energielabel lager dan C zou gelden, maar om de steun van de coalitie (en daarmee een meerderheid in de Tweede Kamer) te krijgen, is het uitgekomen op woningen met een E, F, of G label. Wat de maatregel precies gaat kosten, is nog onduidelijk. In elk geval is de strekking om dit via het puntenstelsel te doen. De Woonbond merkte hierover al op, dat het traject via wetgeving nog best lang kan duren. 


Terug naar overzicht

Veel gezocht