Politiek nieuwsoverzicht 8 juli 2024

08-07-2024 15:55

De VTW Factsheet praat jou bij over alle voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) relevante politieke ontwikkelingen en mediaberichten.

Met deze week onder andere:

 

Regeringsverklaring

Premier Schoof verwacht dat de woontop zal plaatsvinden tussen de herfst en kerst. Dat liet hij afgelopen week weten tijdens het debat over de regeringsverklaring. De woontop werd voorgesteld door NSC-leider Omtzigt en is onderdeel geworden van het coalitieakkoord. De bedoeling is dat pensioenfondsen, provincies en woningcorporaties afspraken maken over de bouw van 100.000 woningen per jaar.

Het is nog onbekend of commerciële partijen worden uitgenodigd, maar ambtenaren wezen er onlangs in hun analyse van het coalitieakkoord al op dat zij eigenlijk onmisbaar zijn om de woningbouwdoelstellingen te halen. Zeker nu BBB'er Mona Keijzer als minister aan het roer staat bij deze portefeuille lijkt het aannemelijk dat zij aan de lijst genodigden zullen worden toegevoegd. Schoof liet tijdens het debat doorschemeren hiervoor ruimte te zien. "De inzet vanuit het hoofdlijnenakkoord is om de woontop te organiseren met partijen die nodig zijn voor het realiseren van die woningbouwopgave. Daarmee worden afspraken gemaakt om de woningbouw structureel te verhogen", zei hij.

Eerder had Omtzigt voorgesteld de woontop te organiseren binnen 100 dagen na het aantreden van het kabinet, maar Schoof liet weten hier iets meer tijd voor nodig te hebben. "De huidige verwachting is dat die tussen de herfst en kerst zal plaatsvinden, want zo'n top voorbereiden kost ook enige tijd. In het regeerprogramma zal hier meer duiding aan worden gegeven", aldus Schoof.

Op verzoek van Omtzigt liet Schoof verder weten zich te zullen inspannen om de staatssteunregels voor de bouw van middenhuur door corporaties versoepeld te krijgen. Een garantie op succes wilde hij echter niet geven. "Conform het hoofdlijnenakkoord zal ook dit kabinet zich gaan inzetten voor meer ruimte in de Europese staatssteunregels voor de financiële ondersteuning voor de bouw van middenhuurwoningen. Uiteindelijk is het aan de Europese Commissie om hierover een besluit te nemen. Ik kan dus niet zomaar even toezeggen dat wij dat gaan regelen, maar ik kan wel toezeggen dat we ons maximaal zullen inspannen om dat voor elkaar te krijgen", aldus Schoof. Eerder liet minister De Jonge al weten dat er bij de Europese Commissie ruimte ontstaat om de regels te versoepelen in het licht van de grote woningbouwopgave in de EU.

Op veel punten binnen de dossiers volkshuisvesting en verduurzaming van de gebouwde omgeving liet Schoof weten de inzet van het vorige kabinet voort te zetten. Zo zei hij over de energietransitie: "Het kabinet zal voortvarend verdergaan. Daarbij is het ook belangrijk dat het beleid draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar is. Het zal u niet verbazen dat het kabinet in het regeerprogramma nader zal ingaan op de uitwerking van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord". Hij weersprak de stelling van GroenLinks/PvdA-leider Frans Timmermans dat het geld voor verduurzaming verkeerd wordt ingezet. Volgens Timmermans moeten wijken met tochtige huurwoningen voorrang krijgen, maar volgens Schoof is dat precies wat er met de inzet van het Klimaatfonds gebeurt.

In de eerste termijn van de Kamer kwam het tot een confrontatie tussen CDA-leider Bontenbal en VVD-leider Yesilgöz over het schrappen van de verplichting om over te stappen op een hybride warmtepomp. Volgens de CDA'er zorgde juist de verplichting ervoor dat investeringen op gang kwamen. Hij riep de VVD dan ook op om te bezien hoe de markt in leven gehouden kan worden, bijvoorbeeld door alsnog wel een verplichting in te voeren voor corporaties. Yesilgöz liet weten zich aan de afspraken uit het coalitieakkoord te willen houden, maar wel bereid te zijn nader te sparren over de invulling en het aanjagen van innovaties. Zij ziet dit als een nadrukkelijke taak voor minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans en minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mona Keijzer.

 

Huizenprijzen

GroenLinks/PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop wil een reactie van het kabinet op de explosief gestegen huizenprijzen. Dat bleek afgelopen week tijdens de procedurevergadering. Aanleiding was het bericht van de NVM over de nieuwste cijfers. De makelaarskoepel spreekt van een hittegolf op de woningmarkt. De Hoop wil van minister Keijzer weten wat zij hieraan gaat doen.

In het tweede kwartaal steeg de mediane verkoopprijs met 7,2 procent. Volgens NVM is dit in 29 jaar slechts één keer eerder voorgekomen. De koepel vreest dat de betaalbaarheid op langere termijn onder druk staat. "De prijzen vliegen omhoog door de krappe markt, goede financierbaarheid, inkomensstijgingen en daarmee het vertrouwen van de consument. We maken ons zorgen over de prijsontwikkeling en betaalbaarheid op de langere termijn bij dit krappe aanbod en grote vraag", aldus Lana Gerssen.

Volgens haar trekt ook de nieuwbouw aan, maar is dit onvoldoende om de grote vraag te kunnen opvangen. "We hebben meer woningen én de juiste woningen nodig. Op de juiste locatie en met de lokale vraag als vertrekpunt zonder ons volledig blind te staren op het starterssegment. Dat verruimt de markt namelijk niet echt en het draagt zeker niet bij aan de noodzakelijke doorstroming. Daarom gaan we nog liever vandaag dan morgen aan tafel met de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening", aldus Gerssen.

Volgens haar worden de signalen van uitponden door de makelaars herkend, maar levert dit voor woningzoekenden niet veel op. De voormalig huurwoningen zijn immers voor veel starters alsnog te duur en het aanbod van het huursegment slinkt.

Tijdens de hoorzitting verzocht NSC daarnaast om een technische briefing over grondbeleid. Volgens Kamerlid Welzijn is dit gewenst vanwege alle rapporten die over dit thema afgelopen tijd naar de Kamer zijn gegaan.

Daarnaast heeft de VVD het verzoek gedaan voor een schriftelijk overleg over het thema ruimtelijke ordening. Het voorstel werd gehonoreerd, maar met de kanttekening dat het commissiedebat van 2 oktober daardoor mogelijk verschuift.

Minister Keijzer is daarnaast verzocht om een planningsbrief naar de Kamer te sturen.

De deadline voor het stellen van vragen in het schriftelijk overleg over de concept-Nota Ruimte is vastgesteld op 12 september om 14.00.

 • Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 4 juli 2024
 • Brief: Reactie op de kwartaalcijfers van de NVM over de woningmarkt
 • Brief: Verzoek om toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing over rapport "Op grond kun je bouwen"
 • Brief: Planning (tweede) strategische procedurevergadering na het zomerreces (VRO)
 • Brief: Kabinetsreactie op rapport 'Als je je huis moet verlaten' van Nationale ombudsman en Kinderombudsman
 • Herziene convocatie commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving op 10 september 2024
 • NVM: Hittegolf op huizenmarkt
 • NRC: ‘Hittegolf’ op de woningmarkt, koopwoningen opnieuw fors in prijs gestegen
 • AD: Makelaars maken zich zorgen: verkoopprijs huizen stijgt opmerkelijk snel
 • Telegraaf: Woningnood groter dan in de jaren tachtig: heilige huisjes moeten omver om crisis op te lossen


Rabobank

Het nieuwe kabinet moet de fiscale voordelen voor huiseigenaren versneld afbouwen. Dat zegt de Rabobank in het rapport De nieuwbouwcrisis beslechten. Voor het onderzoek werden ontwikkelaars, bouwers, corporaties, gemeenten en wetenschappers bijeengebracht. In het rapport worden verder aanbevelingen gedaan rondom de financiering van sociale huurwoningen en grondbeleid. De bank adviseert om de eis van tweederde betaalbaar los te laten.

"Uit onderzoek van Stec Groep komt naar voren dat gemeenteraden onvoldoende rekening houden met het kostenverhogende effect van allerlei eisen. Tegenover extra ambities staat volgens betrokkenen vaak geen extra geld of bijvoorbeeld (bij een actief grondbeleid) een lagere grondprijs. En daardoor zijn ze van invloed op de grond- en vastgoedexploitatie, waardoor het lastiger kan worden om een project te realiseren. Door de ambities te verlagen en het aantal eisen aan nieuwbouw te verminderen, kunnen de kosten omlaag", zo valt te lezen.

 • Rabobank: De nieuwbouwcrisis beslechten: het kan, maar vraagt om scherpe keuzes van nieuw kabinet
 • Rapport: De nieuwbouwcrisis beslechten
 • AD: Voorstel voor aanpak wooncrisis: bouw de belastingvoordelen voor huiseigenaren snel af

 

Corporaties

In een interview met Platform31 geeft hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer tips om de komende jaren de woningbouw op gang te helpen. Volgens hem zal er door de krimpende private huurmarkt een steeds belangrijkere rol ontstaan voor corporaties. "Belangrijk is een goede regionale samenwerking met alle bij de woningbouw betrokken partijen. De versnellingstafels bieden daar een prima mogelijkheid toe", zegt hij. "Voor corporaties specifiek is een duidelijke nieuwbouwstrategie waar op gebouwd kan worden en een goede samenwerking met externe partijen van belang. Verder helpt een robuuste interne organisatie: concrete doelen, duidelijke strategie en een helder financieel kader. De beschikbare bestaande kanalen (prestatieafspraken, periodiek overleg en versnellingstafels) zullen ook in de toekomst van belang blijven voor de goede samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten."

Platform31: “Corporaties gaan gat vullen dat private huurmarkt slaat, samenwerking is cruciaal”

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt in samenwerking met 1848.nl.


Veel gezocht