Ministerie: Onderzoek WoON2021 benadrukt urgentie voor meer regie volkshuisvesting

09-06-2022 11:40

Op 9 juni jl. is het onderzoeksrapport WoON2021 gepubliceerd. Dit onderzoek van het CBS en het ministerie van BZK wordt elke drie jaar uitgevoerd. WoON2021 geeft inzicht in de periode 2018-2021. 

De belangrijkste conclusies: de prijzen voor dure huurwoningen en koopwoningen zijn gestegen. In ons land zijn 1,7 miljoen mensen actief op zoek naar een andere woning. Zo'n 3,2 miljoen mensen wil graag binnen twee jaar verhuizen. Van de eigenaren van een koopwoning is 95% tevreden over hun huis. Bij huurders ligt dat percentage lager: 72% is tevreden. Het onderhoud en de sfeer worden het meest genoemd als oorzaak voor een lagere tevredenheid.Het aantal bewoners met last van vocht of schimmel in de woning is in alle segmenten gedaald: in de sociale huursector van 28% naar 24%.

De minister betrekt de uitkomsten van het onderzoek in de Staat van de volkshuisvesting die in het najaar van 2022 in de Tweede Kamer besproken wordt.

Meer informatie
Alles over het onderzoek op: https://www.woononderzoek.nl/

De interactieve pdf 'Wonen langs de meetlat' kunt u hier online bekijken.

Nieuwsbericht Rijksoverheid


Terug naar overzicht

Veel gezocht