Gezocht: VTW-Bestuurslid met een juridisch profiel en oog voor de menselijk maat

01-03-2024 09:30

Heeft u een juridisch profiel, bent u maatschappelijk betrokken en wilt u een cruciale rol spelen in het toezicht op woningcorporaties? Het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoekt een bestuurslid met een juridisch profiel. Als VTW-bestuurslid geeft u het intern toezicht in de corporatiesector een stem en bent u een van de drijvende krachten achter de bevordering van de kwaliteit en ontwikkeling van het intern toezicht op woningcorporaties, en de verdere professionalisering van de leden.

Het bestuur en verenigingsbureau

Binnen de VTW is het bestuur, ondersteund door een bureau (4,25 fte) onder leiding van een directeur, het kloppende hart. We streven naar diversiteit in het bestuur, waarbij we verschillende deskundigheden, persoonlijkheden en achtergronden verwelkomen. Een essentiële voorwaarde is dat bestuursleden actieve commissarissen zijn bij woningcorporaties, waardoor ze uit eerste hand betrokken zijn bij de uitdagingen en kansen in de sector.

Bij het samenstellen van het bestuur houden we rekening met de corporaties waar onze leden commissaris zijn, evenals met de regio's en de omvang van deze corporaties. Zo waarborgen we een optimaal samenspel tussen de bestuurlijke rol binnen de VTW en hun betrokkenheid bij de dagelijkse praktijk in de woningcorporaties.

Door het aflopen van de termijn van een huidig bestuurslid, ontstaat er in juni 2024 een vacature binnen het VTW-bestuur voor een bestuurslid met een juridische achtergrond.

Kennis en evaring

Vanwege de expertise van het vertrekkende bestuurslid en de huidige ontwikkelingen in de corporatiesector zoeken we specifiek naar iemand met een juridisch profiel die:

  • kennis heeft van juridische vraagstukken, bij voorkeur op het gebied van vastgoedrecht, huurrecht, contractrecht en/of arbeidsrecht;
  • bekend is met governance, compliance en juridische aspecten binnen organisaties;
  • beschikt over een sterk ethisch kompas en het vermogen om complexe juridische vraagstukken te doorgronden;
  • algemene kennis heeft van de sociale huursector en op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving;
  • gevoel heeft voor verhoudingen en inzicht in juridische consequenties van besluiten;
  • vertrouwd is met spelregels en juridische vraagstukken bij strategische (samenwerkings)contracten.

De combinatie van deze kennis en ervaring stelt u in staat effectief te opereren in een complexe en dynamische omgeving.

U vindt het volledige profiel hier: Vacature VTW bestuurslid juridisch profiel

Procedure

De VTW heeft een commissie van Aanbeveling & Beroep die potentiële bestuurskandidaten ter besluitvorming voordraagt aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze commissie beoordeelt de kandidaten aan de hand van het profiel, strevend naar een evenwichtige samenstelling van diverse deskundigheden en persoonlijkheden, zodat de vereniging optimaal gebruik kan maken van haar bestuur.

De geselecteerde kandidaten doorlopen eerst een gesprek met de commissie van aanbeveling en beroep, de directeur, en een afvaardiging van het bestuur. In de tweede ronde volgt een kennismakingsgesprek met de overige bestuursleden. De uiteindelijke benoeming vindt plaats door de ALV op 12 juni 2024.

Belangstellenden kunnen hun interesse tot maandag 8 april 2024 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen naar commissieab@vtw.nl. Voor verdere informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de voorzitter van de commissie van Aanbeveling & Beroep, Lucelle van Hövell (06 23503954), of met de directeur van de VTW, Bronia Vermaas – van de Bilt (06 21240211).


 


Veel gezocht