Eerste Kamer stemt in met invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

14-03-2023 15:18

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt.  

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd. 

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stelt dat de wet vooral staat voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling: "In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.”

Lees het volledige persbericht op Rijksoverheid.nl

Zie ook de website van Aedes: Tips voor tijdige voorbereiding op Omgevingswet


Terug naar overzicht

Veel gezocht