VTW bijeenkomst 'Diversiteit: een diverse raad is goud waard'

10-04-2024 15:00 - 20:00
Wereldmuseum Rotterdam Rotterdam
volgt.
50
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

Op 10 april organiseert de VTW een bijeenkomst over diversiteit en verscheidenheid in de boardroom. Het is een bijeenkomst voor genodigde leden, daarnaast nemen de top zes van de veelgevraagde searchbureaus deel aan de bijeenkomst. We gaan met elkaar in dialoog, we gaan op zoek naar oplossingen en oplossingsrichtingen, om samen te komen tot een Actieagenda Diversiteit.

Hoe is het gesteld met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de Nederlandse boardrooms? Toezicht houden in een complexe sector vraagt om een brede blik en verschillende perspectieven in de raad. Toch staan we op het gebied van diversiteit (qua multiculturele achtergrond, functie, gender, leeftijd en persoonlijkheid) nog lang niet daar waar we willen of wensen te staan.


Blinde vlekken

Om hiermee aan de slag te gaan moet er gesproken worden, met elkaar én met searchbureaus. Waar liggen onze blinde vlekken, waarom lukt het niet? Maar met alleen praten komen we er niet. We hebben acties nodig. Daarom maken wij vandaag een Actieagenda Diversiteit. Een actieagenda die wij (VTW, de deelnemende commissarissen én de searchbureaus) actief gaan uitdragen.


Programma

We starten de dag met een mooie rondleiding in het Wereldmuseum Rotterdam. Het Wereldmuseum moedigt aan om na te denken over wat het betekent om mens te zijn. Wat is onze connectie met de wereld om ons heen? Hoe staan we in relatie tot elkaar? Wij bezoeken de tentoonstelling ‘Kruispunt Rotterdam’.
Na deze inspirerende rondleiding gaan wij in dialoogtafels in gesprek over diversiteit. Wat is diversiteit? Staat dit onderwerp op de agenda van de RvC? Welke vooroordelen en aannames leven er? Hoe spreken we potentiële doelgroepen aan? Welke invloed kunnen wij uitoefenen en welke bereidheid is hier toe? Ter plekke zullen we actiepunten en aanbevelingen formuleren voor de actieagenda.


Vervolg

De Actieagenda Diversiteit zullen we actief gaan uitdragen. In juni houdt VTW een bijeenkomst voor searchbureaus waar de actiepunten uit onze agenda ruim aan bod zullen komen. Het onderwerp komt terug in de meerjarenstrategie 2025-2028 die dit jaar wordt opgesteld en met alle deelnemers van de bijeenkomst zullen we een vervolgbijeenkomst houden na 2 jaar.

Tijdsindeling programma

15.00 Inloop
15.30 uur Welkom en inleiding
16.00 uur Rondleiding Wereldmuseum
17.00 uur Walking diner
18.00 uur Dialoogtafels
19.45 uur Afsluiting
20.00 uur Einde bijeenkomst
Terug naar overzicht

Veel gezocht