e-NIEUWS oktober 2017 (nr. 2)

Brancheorganisaties: ‘Kabinet, heb meer vertrouwen in mensen op werkvloer’

Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te weinig toekomen aan de mensen voor wie zij werken. Het nieuwe kabinet moet deze professionals nieuw vertrouwen geven. Elf brancheorganisaties in het maatschappelijk middenveld doen daarvoor op 25 oktober 2017 een oproep in een brief aan premier Mark Rutte en de Tweede Kamer.

Lees verder

Ontwikkelkompas voor permanente educatie - interview met Guido van Woerkom en Ineke Donkervoort

Leden van de VTW ontwikkelen permanent hun kennis en vaardigheden als toezichthouder. Als hulpmiddel hierbij heeft de VTW een permanente educatie (PE) systeem ingesteld, waarbij leden jaarlijks minimaal vijf (contact)uren besteden aan hun ontwikkeling als toezichthouder en deze minimaal 5 PE punten voor hun ontwikkeling laten registreren. De commissie Permanente Educatie van de VTW stelt een ontwikkelkompas voor de leden beschikbaar en momenteel (tot 9 november a.s.) loopt er een enquête over de voortgang.

Lees verder

Essay over de maatschappelijk meerwaarde van toezicht op woningcorporaties

Goos Minderman en Meike Bokhorst hebben naar aanleiding van het VTW ledencongres op 6 oktober 2017 een essay geschreven over de maatschappelijke meerwaarde van toezicht op woningcorporaties. Minderman is hoogleraar Public Governance en toezichthouder, Bokhorst is wetenschappelijk medewerker bij de WRR en de Universiteit Utrecht.

Hoe kan de AW – net als de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) – de maatschappelijke taak van de woningcorporatiesector en het belang van de huurder meer centraal stellen in haar toezichttaak? Om te achterhalen of de ontwikkeling van de AW gebaat is bij een responsief, kansengericht toezicht zoals bij de Inspectie van het Onderwijs moeten we eerst goed begrijpen hoe het externe toezicht van beide sectoren eruitziet en of een vergelijking zinvol en mogelijk is.

Lees verder

Mooi congres, maar waar vind ik de passie? - Reflectie door Dick Ruimschotel

Naar aanleiding van het ledencongres heeft Dick Ruimschotel een reflectie geschreven met titel: 'Mooi congres, maar vind ik de passie?'

Een congres dient op zijn bedoelingen te worden beoordeeld. Dat waren er drie:
- Hoe kunnen intern en extern toezicht elkaar versterken? 
- Hoe kan het toezicht op corporaties efficiënter?
- Hoe kan de VTW beweging Toezicht met Passie hieraan bijdragen? 
Het woord passie, het derde punt, heb ik de hele middag niet gehoord, maar ik denk met een globale samenvatting er wel op te kunnen uitkomen, als ik de eerste vraag inga.  Dat gaat in drie stappen.

Lees verder

Handreiking 'Spel met meerwaarde - relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant' geactualiseerd

In opdracht van de VTW hebben auteurs Ben Spelbos en Hans van Vark de handreiking 'Spel met meerwaarde - relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant' geactualiseerd.

De relatie met de externe accountant kan worden gezien als een ‘formele’ die op basis van de letter van de wet moet worden uitgevoerd. Indien de relatie zich daartoe beperkt, is het de vraag of de meerwaarde van de accountant voor het bestuur en de commissarissen tot zijn recht komt. De praktijk leert namelijk dat ander gedrag moet worden getoond om ook de (zachte) bevindingen van de accountant over bijvoorbeeld de cultuur van de organisatie bespreekbaar te maken. Doelgericht onderzoek geeft een beeld van houding en gedrag van medewerkers in relatie tot waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de corporatie (soft controls).
Dat levert meerwaarde op. Hiervoor geldt echter wel: ‘it takes two to tango’.

Lees verder

Aw: scheidingsvoorstellen later; accountantsprotocol gepubliceerd

De Autoriteit Woningcorporaties heeft sinds het verschijnen van de vorige VTW e-NIEUWS nieuwe informatie ontsloten op haar website. Zo is het accountantsprotocol gepubliceerd en heeft de Aw laten weten dat bij 74 corporaties nog geen besluit is genomen over beoordeling van de scheidingsvoorstellen DAEB / niet-DAEB.

Lees verder

Aw onderzoekt inhuur personeel corporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de inhuur van personeel bij woningcorporaties via netwerken van professionals op terreinen als vastgoed, financiën en volkshuisvesting. De toezichthouder doet dit naar aanleiding van meerdere specifieke signalen van corporaties en melders bij het meldpunt integriteit woningcorporaties dat deze netwerken over hun verdienmodel mogelijk onvoldoende transparant zouden zijn. De Aw heeft alle woningcorporaties hierover een brief gestuurd. 

Lees verder

‘Anders Vasthouden’ van Wouter Hart

Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Na zijn bestseller "Verdraaide organisaties" zet organisatiedeskundige Wouter Hart in "Anders Vasthouden" de volgende stap.

Lees verder

VTW stelt commissarissenpool in voor ontstentenis en belet

De VTW heeft een Commissarissenpool ingesteld, bestaande uit leden die in geval van ontstentenis of belet van de RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich kunnen nemen om zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van de RvC. Door als RvC te verwijzen naar de Commissarissenpool is in de opvatting van de Autoriteit wonen (Aw) sprake van naleving van artikel 15 lid 3 van de (model)statuten.

Lees verder

Nieuwe modelstatuten woningcorporaties

De VTW, Aedes en een aantal bestuurssecretarissen hebben de modelstatuten voor corporaties aangepast. De update was nodig door de inwerkingtreding van de Veegwet Wonen per 1 juli 2017. De VTW raadt de leden aan om de gewijzigde statuten te gebruiken als basis voor hun eigen statuten. Corporaties krijgen tot 1 januari 2019 de tijd om de modelstatuten aan te passen volgens de bepalingen in de Woningwet.

Lees verder

Intentieovereenkomst opsplitsing woningen van WSG

Negen Westbrabantse corporaties hebben een intentieovereenkomst getekend om het bezit van woningcorporatie WSG in Geertruidenberg over te nemen. WSG houdt daarmee op te bestaan en de bijna 4.000 woningen en ander bezit worden overgenomen door AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier.

Lees verder