Brancheorganisaties: ‘Kabinet, heb meer vertrouwen in mensen op werkvloer’

Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te weinig toekomen aan de mensen voor wie zij werken. Het nieuwe kabinet moet deze professionals nieuw vertrouwen geven. Elf brancheorganisaties in het maatschappelijk middenveld doen daarvoor op 25 oktober 2017 een oproep in een brief aan premier Mark Rutte en de Tweede Kamer.

De oproep van de brancheorganisaties sluit aan bij de inleiding van het regeerakkoord. Daarin benadrukt het nieuwe kabinet dat deze sectoren ondersteuning en waardering nodig hebben en ruimte voor de vakmensen die erin werken. Nog te vaak verzandt de overheid in gedetailleerde regelgeving.

Doorgeschoten regelzucht
‘De controle- en regelzucht in onderwijs, volkshuisvesting en zorg zijn doorgeschoten’, zegt Marnix Norder, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes, namens de betrokken organisaties. ‘Nieuw kabinet, geef die toegewijde mensen nieuw vertrouwen. Laat ze hun kostbare tijd besteden aan de mensen waar het om gaat: leerlingen, patiënten, cliënten en huurders.’

Ruimte
Toezicht en controle op maatschappelijke organisaties is belangrijk, maar kan beter zonder overdreven administratieve druk voor mensen op de werkvloer. Detailcontroles hebben niet altijd toegevoegde waarde en bieden slechts schijnzekerheid. Professionals moeten juist de ruimte hebben om hun werk gewoon goed te kunnen doen. Daarover willen de elf brancheorganisaties in gesprek met het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer.

De brief is ondertekend door Aedes, Actiz, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Leger des Heils, PO-Raad, RIBW Alliantie, VGN, VNG, VO-raad en VTW.

Lees de brief aan de formateur hier (pdf)

Lees hier het artikel in NRC over de oproep van de 11 brancheorganisaties

Lees hier het interview met Floor Tweeboom (medewerker Mitros) over de doorgeslagen regelgeving (website Aedes)


Terug