e-NIEUWS september 2017 (nr. 1)

VTW Ledencongres 6 oktober 2017 - al meer dan 200 aanmeldingen! Komt u ook?

De VTW bestaat 15 jaar. We vieren dit op 6 oktober a.s. met een ledencongres dat in het teken staat van de toekomst.

Hoe kunnen intern en extern toezicht elkaar versterken?

Hoe kan het toezicht op corporaties efficiënter?
Hoe kan de VTW beweging Toezicht met Passie hieraan bijdragen?

Lees verder

VTW: ‘Volkshuisvesting weer centraal in beleid!’

In het nieuwe kabinet moet volkshuisvesting een centrale plaats krijgen, vindt de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). “Om ons land gedurende de 21e eeuw ook bewoonbaar te houden, moet het kabinet met een visie komen op wonen, bouwen en ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting is een kerntaak van de overheid,” aldus VTW-directeur Albert Kerssies.

Lees verder

"Intern toezicht als laatste geweten" - interview met Hildegard Pelzer, Governance Support

Hildegard Pelzer van adviesbureau Governance Support stond in 2005 aan de wieg van het masterclassprogramma van de VTW. Twaalf jaar was zij als programmamanager verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod dat sinds deze zomer onder de noemer VTW Academie wordt aangeboden. In een gesprek blikt ze terug én vooruit.

Lees verder

Autoriteit publiceert: 'Versterken positie ALV ten opzichte van de RvC van woningbouwverenigingen'

Voor het Kerstreces 2016 is bij de behandeling van de Veegwet Wonen een amendement van Albert de Vries (PvdA) aangenomen waarbij de Algemene ledenvergadering van een woningbouwverening adviesrecht krijgt bij besluiten die door de RvC wordt goedgekeurd. De VTW is zeer ontevreden over deze wetswijziging. In de praktijk levert dit voor leden van de VTW die toezichthouder zijn bij een woningbouwvereniging onwerkbare situaties op. Bovendien is het een onnodige lastenverzwaring en is wat de VTW betreft de invloed van de huurders in de Woningwet al op een wijze geregeld die de VTW van harte onderschrijft.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 2: 'Leugentje om bestwil'

Over de rubriek Toezicht in de praktijk:

In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het is nu juist aan de commissarissen om daar op door te vragen. De behandelaars van deze casus hebben niet de pretentie de enige oplossing te hebben gegeven.

Casus 2: Leugentje om bestwil

Lees verder

Heeft u zich al ingeschreven voor één van de VTW masterclasses?

De VTW Academie biedt een uitgebreid masterclassprogramma in het laatste kwartaal van 2017. Heeft u zich al ingeschreven voor één van onze masterclasses?

Lees verder

Animatie over de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets

Precies weten wat u kunt verwachten als u bent voorgedragen als toezichthouder bij een woningcorporatie? Bekijk dan de animatie over de geschikheids- en betrouwbaarheidstoets van de Autoriteit Woningcorporaties. De animatie legt precies uit hoe deze toets - ook wel fit en proper toets genoemd - wordt uitgevoerd en welke stappen er worden doorlopen.

Lees verder

'Weet wat er speelt - duurzaamheid op de toezichtstafel' - artikel in Aedes Magazine

In het septembernummer van Aedes Magazine staat het artikel 'Weet wat er speelt - duurzaamheid op de toezichtstafel'. Hierin staat de VTW-werkgroep Duurzaamheid centraal en komen Albert Kerssies (directeur VTW en commissaris Habeko Wonen), Caro Niestijl (Rijswijk Wonen), Elfrieke van Galen (Ymere), Anne-Jo Visser (SSH) en Gerard van Bortel (Parteon) aan het woord. Het doel van de werkgroep is om praktische handvatten over duurzaamheid in relatie tot intern toezicht te maken. Deze zijn in oktober 2017 gereed.

Lees verder