e-NIEUWS december 2013 (nr. 2)

Interview met Karin Doms over VTW inspiratiegroepen

In 2013 is de VTW gestart met het verzorgen van inspiratiegroepen. Het doel van de inspiratiegroepen is om onder begeleiding van een inspirator en moderator in kleinere groepen te werken aan professionele verdieping in de vorm van uitwisseling over de do’s en de don’ts in de toezichtpraktijk bij woningcorporaties. Initiatiefnemer van deze inspiratiegroepen is Karin Doms, directeur WenD management, oprichter PIT Platform Innovatie in Toezicht en zelf ook commissaris.

Lees verder

Toezicht vanuit de essentie van de corporatie

Door: Bas van de Weijer (Deloitte) en Derk Windhausen (&Windhausen)

Wat is de essentie van de corporatie? Op welke aspecten van het gevoerde beleid accepteert u van uw bestuurder geen onvoldoende. Ten principale, omdat u vindt dat dat strijdig is met wat een corporatie is of in uw ogen hoort te zijn. We vroegen het u en leerden dat betaalbaarheid van het wonen het fundament van de corporatie is. Daarna komen integriteit, maatschappelijke legitimatie, financiële continuïteit en goed rentmeesterschap. Deloitte noemt ze de voornaamste kostbaarheden van de corporatie en stelt dat het intern toezicht zich in de eerste plaats zou moeten concentreren op het veiligstellen van uw kostbaarheden.

Lees verder

Fit en Propertest: wordt intern toezicht beter?

De reeks aan incidenten bij woningcorporaties houdt de gemoederen bezig. Stakeholders, politici en huurders vragen zich af of toezichthouders wel de kwaliteit en integriteit hebben om toe te zien op goed bestuur. Tot nu toe is nog geen concrete actie ondernomen. Maar ingrijpende maatregelen, à la WNT, staan op stapel, voorspellen Ed Knoppert en Jan van Leeuwen van Bureau Registratie Integriteit Volkshuisvesting.

Lees verder

Vrijdag 24 januari 2014: Symposium VTW en Woonbond over 'De dialoog tussen intern toezicht en huurders'

VTW en de Woonbond organiseren op vrijdag 24 januari 2014 het symposium De dialoog tussen intern toezicht en huurders. Raden van Commissarissen (RvC) willen het toezicht aanscherpen en zoeken meer contact met de belanghouders. Huurdersorganisaties zoeken meer contact met de huurderscommissaris of de RvC om de problemen van huurders voor het voetlicht te brengen. Hoe kan deze verbinding het beste vorm krijgen? Wat is wel en wat is niet wenselijk? Praat met ons mee!

 

Lees verder

Vrijdag 16 mei 2014: Dag van het toezicht

Save the date: vrijdag 16 mei 2014

‘DAG VAN HET TOEZICHT'
Toezicht op het primaire proces

 

Lees verder

Workshops 1e helft 2014

De VTW biedt ook in 2014 weer een groot aantal leerzame en inspirerende workshops  aan. Uw kans om uw kennis verder te verdiepen en uw vaardigheden aan te scherpen! Hieronder het overzicht:

 

Lees verder

Ledenraadpleging VTW-activiteiten 2014

De VTW wil haar leden graag betrekken bij de verdere invulling van de activiteiten in 2014.

De zes vragen in de ledenraadpleging hebben betrekking op de regionale themabijeenkomsten, de bijeenkomsten voor voorzitters en de Toezichthouders om de Tafel/Inspiratiegroepen.

U helpt ons zeer als u deze vragen wilt beantwoorden.

De ledenraadpleging vindt u op de website van de VTW en kunt u tot en met 31 december 2013 invullen.

Lees verder