Registreer uw PE-punten voor 13 januari 2017!

De uiterste datum waarop leden hun in 2015 en 2016 behaalde PE-punten bij de VTW kunnen registreren is 12 januari 2017. Op 13 januari 2017 sluit het PE-registratiesysteem.

Binnen de VTW geldt een lidmaatschapseis die betrekking heeft op het volgen van permanente educatie en het melden ervan in het PE-registratiesysteem. Dit hebben we als leden met elkaar afgesproken. Als u sinds januari 2015 of eerder commissaris bent, moet u over de jaren 2015 en 2016 tezamen minimaal 10 PE-punten behalen en deze registreren. Bent u later benoemd dan geldt de PE-verplichting naar rato.

De uiterste datum waarop u uw in 2015 en 2016 behaalde PE-punten kunt registreren is 12 januari 2017. Op 13 januari 2017 sluit het PE-registratiesysteem en bekijkt het bestuur van de VTW in hoeverre leden aan de PE-lidmaatschapseis hebben voldaan. Heeft u hier niet aan voldaan, dan is dat aanleiding voor het bestuur om met u in gesprek te gaan conform de interne procedure handhaving lidmaatschapseisen VTW.

De Autoriteit woningcorporaties betrekt uw permanente educatie bij haar toezichtbeoordeling over uw corporatie en uw fit en propertoets. Het voldoen aan de PE-lidmaatschapseis is dus ook van belang als u uw commissariaat na 2015 heeft beëindigd of zult beëindigen en u wilt in de toekomst weer een toezichthoudende functie in de corporatiesector vervullen.


Terug