e-NIEUWS juni 2015 (nr. 1)

Akkoord Woonbond en Aedes over huren - minister laat het plan doorrekenen

De Woonbond en branchevereniging Aedes hebben deze week een akkoord gesloten over de huren voor de periode 2016-2018. Met dit sociale huurakkoord willen de partijen de huurverhogingen beperken en de huurprijs sterker koppelen aan de kwaliteit van de woning. Huurverhoging is dan niet meer afhankelijk van het inkomen van de huurder. De verenigingen van huurders en woningcorporaties leggen het onderhandelaarsakkoord in juni voor aan hun leden.

Lees verder

Bijeenkomst woningwet: "nieuwe wet, kerntaak blijft hetzelfde."

Op 1 juni jl. organiseerde Aedes de eerste van drie bijeenkomsten voor bestuurders en toezichthouders over de nieuwe Woningwet. VTW-directeur Albert Kerssies hield er een presentatie over de veranderingen ten aanzien van het intern toezicht en de relatie met de bestuurder, huurders en de gemeente. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van corporaties, huurders en gemeente kwamen aan het woord.

 

Lees verder

Kamerbrief over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 1 juni jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij zijn voornemens ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uiteenzet. Het WSW is een stichting, die als borgingsinstituut voor de woningcorporaties fungeert. De minister wil nu ook de saneringstaak naar het WSW overhevelen. Sanering valt nu nog onder de financiële toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Het CFV gaat echter op in de nieuwe integrale toezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties.

 

Lees verder

Oproep: meld uw best practices over aanspreekbaarheid

De VTW geeft in 2015 een nieuwe impuls aan 'De Aanspreekbare Commissaris' en 'Wij toetsen ons toezicht.' Op onze homepage is daarom rechtsonder een knop ingericht, met daarin informatie en interviews over best practices rond de aanspreekbaarheid van commissarissen. De VTW is op zoek naar nieuwe voorbeelden die ter inspiratie kunnen dienen voor andere RvC's.

 

Lees verder

Een driehoek op het middenveld: bestuur, toezicht en de OR

Is toezicht op het bestuur van een onderneming een taak van de ondernemingsraad en zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de taak van de Raad van Commissarissen of van de Raad van Toezicht?
Die vraag staat centraal in het themanummer 'Toezicht op het ondernemingsbestuur en de rol van de OR: gewenst en mogelijk? van de periodiek “OR strategie en beleid”.  

Lees verder

'Hoe houd je goed toezicht?' - een film van Havensteder

Wat betekent goed toezicht houden? Wat is de focus van de raad van commissarissen? En hoe kijkt de bestuurder ernaar? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen, dilemma's en opgaven?

Woningcorporatie Havensteder uit Rotterdam besteedde daar aandacht aan in een aflevering van 'Horizon Havensteder'. Aan het woord komen onder andere: Bas Jan van Bochove (voorzitter RvC Havensteder en bestuurslid VTW), Hedy van den Berk (bestuurder Havensteder), Goos Minderman (Zijlstra Center, VU), Karin van Dreven (Haag Wonen), Lex de Boer (Lefier), Rob van den Broeke (QuaWonen) en René Scherpenisse (Tiwos).

 

Lees verder

Benchmark uw zelfevaluatie met behulp van BoardResearch

De VTW en BoardResearch zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarmee Raden van Commissarissen van woningcorporaties in staat worden gesteld hun eigen functioneren te spiegelen aan een relevante vergelijkingsgroep van andere woningcorporaties.

Lees verder

Disruptie - column van Rudy de Jong

Rudy de Jong heeft bij een strategiebijeenkomst van KWH en Opmaat in april 2015 gesproken over de veranderingen in de corporatiesector en 'disruptieve innovatie'. Met zijn toestemming plaatsen we zijn column in deze nieuwsbrief.

Lees verder

Onderzoek naar niet-beoogde effecten WNT

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan Ecorys opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de niet-beoogde effecten van de Wet normering topinkomens (WNT). Het onderzoek is onderdeel van de evaluatie van de wet die in 2015 wordt uitgevoerd.

Eén van de onderzoeksmethoden is de mogelijkheid voor stakeholders om ervaringen en ideeën over de WNT via een website te delen.

Lees verder