Nieuwsbrief 3 november 2023

‘Meer risico nemen als sector is interessante discussie’ - Rob Rötscheid (WSW) gaat in VTW-webinars in op vragen commissarissen

Maximaal presteren versus risico’s beheersen. Dat is in een notendop het dilemma van het duurzaam bedrijfsmodel van corporaties. Tijdens het VTW-webinar op 15 en 22 november gaat Rob Rötscheid, bestuursvoorzitter WSW, graag in op vragen van commissarissen over dit fundamentele dilemma én over andere actuele thema’s in de sector. Leden van de VTW kunnen vooraf een vraag indienen. 

Lees verder

Dag van de Volkshuisvesting: VTW organiseert interactieve sessie

Op 20 november organiseert het Ministerie van BZK de eerste Dag van de Volkshuisvesting in ‘s-Hertogenbosch. Deze dag staat in het teken van cruciale thema’s zoals woningbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Er zijn diverse sessies op de bijeenkomst, ook de VTW organiseert een sessie: Volkshuisvestelijke vraagstukken vanuit alle perspectieven: draai samen met de commissarissen aan het Rad van Dilemma’s. We hopen u daar te zien!

Lees verder

Op dinsdag 28-11 ALV & Regiobijeenkomst: 'Huurdersparticipatie in de boardroom?'

Heeft u zich al ingeschreven voor onze ALV (u kunt fysiek of digitaal aanwezig zijn) en voor de boeiende regiobijeenkomst over de uitdagingen en kansen van huurdersparticipatie? Het wordt een boeiende dag bij corporatie Leystromen.

Lees verder

21 procent kiezers ontevreden over woonsituatie - Wonen belangrijkste verkiezingsthema

De op 2 november 2023 gepubliceerde opiniepeiling, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van Aedes, onthult inzichten over de Nederlandse woonsituatie. Wonen staat hoog op de politieke agenda, met maar liefst 86 procent van de kiezers die de huidige woningmarkt als crisis bestempelen. 70 procent beschouwt wonen als het belangrijkste thema voor de komende verkiezingen. Het persoonlijke standpunt over wonen blijkt van cruciaal belang voor de partijkeuze van de kiezers.

Lees verder

Visie op besturen en toezichthouden en het effect van management karakteristieken

In het voorjaar 2023 heeft Mike van Beek, dankzij commissarissen en bestuurders die bereid waren hieraan mee te werken, onderzoek gedaan voor zijn master Organization Studies aan Tilburg University. Hierbij heeft hij onderzocht wat het (mogelijke) effect is van management karakteristieken - zoals leeftijd, ambtstermijn, opleidingsniveau en sectorspecifieke ervaring - op de gezamenlijke visie van de RvC en het bestuur op besturen en toezichthouden.

Lees verder

Woonkieskompas helpt kiezers een weloverwogen stem uit te brengen

Het Woonkieskompas, gemaakt door Kieskompas in samenwerking met Aedes, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond is vanaf 1 novmeber te gebruiken. Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘De wooncrisis moet topprioriteit van ons nieuwe kabinet worden. En dus is het belangrijk dat kiezers gaan stemmen, en de aanpak van de wooncrisis laten meewegen bij het kiezen voor een partij. Het Woonkieskompas kan daarbij helpen. Een mooi gezamenlijk initiatief om kiezers meer inzicht te geven welke partij het beste aansluit bij ieders ideeën over wonen.’ 

Lees verder

Politiek Nieuwsoverzicht 30 oktober 2023

Via ons politiek weekoverzicht houden we u op de hoogte van het relevante politieke nieuws voor onze sector. Met deze week onder andere:

 • Kamer vanaf nu met verkiezingsreces
 • Steun voor veel begrotingsvoorstellen wonen vanuit de Kamer
 • Kamer wil alsnog tochtkorting voor huurders
 • Kamer wil definitief af van marktverkenning woningcorporaties
 • De Jonge gaat oorzaken daling transactievolume in kaart brengen
 • Veel steun voor wetsvoorstel beschermen weeskinderen
 • Veel vragen in schriftelijk overleg modernisering grondbeleid
 • Kamer wil inzicht in gemeentelijke middelen verduurzamingsopgave
 • Volkshuisvesting belangrijk onderwerp in verkiezingsprogramma NSC
 • Kamer wil corporaties nog niet uitzonderen van vennootschapsbelasting
 • Yesilgöz in overleg met corporaties over Wet Damocles
 • De Jonge wil verbinding tussen corporaties en woonwagens makkelijker
 • Ministerraad stemt in met Wet collectieve warmte
 • ASML springt bij in strijd tegen woningtekort
 • Longread Volkskrant over tekort van 390.000 woningen
 • Bouwend Nederland wil rigoureuze wijzigingen in kabinetskoers woningbouw
Lees verder

VTW Academie: NIEUW Effectief vergaderen in de boardroom

Duren uw raadsvergaderingen lang zonder dat ze echt de kern raken? Heeft u ook regelmatig het gevoel dat uw vragen niet echt beantwoord worden? Kent u de steeds terugkerende discussie over of een besluit moet worden goedgekeurd of vastgesteld? De kans is groot dat ook uw raadsvergaderingen wel een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. Hoe blijft u zorgen voor productieve vergaderingen die in goede harmonie verlopen, scherp op inhoud zijn en aan alle wet- en regelgeving voldoen?

Lees verder

Actueel: vacatures in RvC

Op dit moment hebben we 12 vacatures bij 10 corporaties: Zaam Wonen, WOV, Wooninc., Ons Huis, 'thuis, Talis, De Kernen, Woningstichting Weststellingwerf, Oost West Wonen en Mijande Wonen. Daarnaast is Woonveste op zoek naar een directeur-bestuurder.

Lees verder