Nieuwsbrief 22 september 2023

Handreiking opnieuw beoordelen vastgoedbezit

De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en Aedes hebben een handreiking opgesteld ter verduidelijking van de Governancecode woningcorporaties. De handreiking dient ertoe het gesprek te faciliteren dat de raad van commissarissen (RvC) heeft met bestuurders of commissarissen bij het opnieuw beoordelen van (het verhuren van) hun vastgoedbezit.

Lees verder

Begroting 2024: bestaanszekerheid, bouwen en verkiezingen

Het demissionair kabinet trekt komend jaar 2 miljard euro uit om de toenemende armoede een halt toe te roepen. Onderdeel van de plannen is de verhoging van de huurtoeslag van 34 euro per maand. De Woonbond noemt die verhoging het enige lichtpuntje uit de Miljoenennota. Alle politieke partijen namen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen al een voorschot op de verkiezingen: zij kwamen met eigen voorstellen, onder meer om meer geld vrij te maken voor bestaanszekerheid. Dat leidde ook tot aanpassing van de begroting.

Lees verder

Toekomstbestendig leven en samenwerking - regiobijeenkomst 27 september

Op 27 september houdt de VTW een interessante regiobijeenkomst bij corporatie Oost West Wonen. Een bijeenkomst voor commissarissen én bestuurders en samenwerkingspartners over toekomstbestendig leven en de samenwerking hierin tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnorganisaties en de gemeente. De bijeenkomst is van 17.00 tot 20.30 uur in Middelharnis.

Lees verder

Laat u tijdens de lunch bijpraten tijdens onze lunchwebinars

Op 29 september houdt de VTW een interactieve lunchwebinar over de politieke actualiteit: wat betekent de geprestenteerde Miljoenennota voor woningcorporaties en wat betekent het voor huurders? En op 3 oktober nemen we u tijdens u lunch in één uur mee naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van conceptueel bouwen en flexwonen.

Lees verder

Nieuwe Podcast: VTW Actueel - In gesprek met Martin van Rijn: De gevolgen van de val van het kabinet en de toekomst van de volkshuisvesting

Dit keer ontvangen we Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. We gaan met hem in gesprek over de gevolgen van de val van het kabinet, Prinsjesdag en de toekomst van de volkshuisvesting. Hoeveel kunnen corporaties nog dragen? Van Rijn: In de Nationale Prestatieafspraken zijn we tot het gaatje gegaan, met enorme investeringen in nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid. Als je de prestaties wilt uitvoeren die we hebben afgesproken, dan kun je eigenlijk niet verder aan de inkomsten morrelen. Het duurzame bedrijfsmodel van de toekomst is heel belangrijk. We zitten in de situatie dat we heel veel gas moeten geven, maar ook moeten zorgen dat we op de lange termijn prestaties kunnen leveren.

Hosts van de podcast: Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder.

Lees verder

Recensenten gezocht!

De VTW is op zoek naar leden die een recensie willen schrijven. Op korte termijn zoeken we een recensent voor het volgende boek: 'Handboek Bewonersparticipatie - inwoners betrekken bij maatschappelijke opgaven' door Saskia Fokkema en Suzanne Swart-Beekhuis.  

Lees verder

Politiek Nieuwsoverzicht 18 september 2023

Met deze week onder andere:

 • De Jonge botst met Kamer om doorbouwgarantie
 • Deel Kamer wil af van vpb voor woningcorporaties
 • Kamer gaat Spreidingswet met spoed behandelen
 • De Jonge stelt invoering Wkb toch deels uit
 • Hoorzitting: Maak snel werk van stikstofvrijstelling voor woningbouw
 • Grote zorgen over isolatieopgave door uitspraak Raad van State
 • Minister De Jonge voorzichtig optimistisch over voortgang flexwoningen
 • Kamercommissie wil beter inzicht in voortgang verduurzamingsopgave
 • De Jonge licht stok achter de deur in regiewet volkshuisvesting toe
 • Vragen over delen persoonsgegevens woningzoekers
 • Vragen in Kamer over voorstel vastgoedaandelentransacties
 • De Jonge verdedigt beperkte wet huurverlaging na vragen SP
 • Subsidieregeling bouw zorggeschikte woningen geopend
 • Vergaande woningmarktvoorstellen ChristenUnie
 • Vastgoedmarkt: Nog geen sprake van verkoopgolf
 • NVM: Stagnerende nieuwbouw heeft gevolgen voor makelaars
 • Rabobank: Huizenprijzen gaan volgend jaar weer stijgen
 • Woonbond: Stop met verkoop huurwoningen
 • FD: Economen duiden voorstel vermogenstaks
 • Rijksbouwmeester wil pas op de plaats woningbouw
Lees verder

VTW Academie: Hoe houdt u als commissaris toezicht op digitalisering?

Digitalisering en informatisering zijn strategische vraagstukken die regelmatig voorbij komen op de tafel van de bestuurder en de RvC. Elke commissaris dient een basisniveau van kennis hierover te hebben om de juiste vragen te kunnen stellen. Zonder IT kan een woningcorporatie niet meer functioneren. Hoe weet u dat de data van de huurders veilig is? Wat gebeurt er bij IT-calamiteiten zoals een hack of een DDOS-attack op de website? En zijn al die IT-projecten wel onder controle?

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 17 vacatures bij 10 corporaties: Beter Wonen, De Sleutels, Cazas Wonen, De Leeuw van Putten, Woonstichting Valburg, Woonvizier, Intermaris, Oost Flevo Woondiensten, St. Antonius van Padua en Naarden Woningstichting. Daarnaast is Bo-Ex '91 op zoek naar een directeur-bestuurder en de VTW naar een bestuurslid. 

Lees verder