‘Denk als team na over opleidingsplan’ - Maarten van de Donk en Lydia van Oudenaren van Programmaraad VTW Academie

In de Programmaraad van de VTW Academie bewaken onder meer VTW-leden de kwaliteit van het aanbod en adviseren zij over de inhoud van de opleidingen en masterclasses. Voorzitter Maarten van de Donk en Lydia van Oudenaren (ook bestuurslid VTW) roepen andere VTW-leden op om mee te denken over de programmering van de academie én om als team een opleidingsplan voor de RvC te maken.

De professionalisering van toezichthouders is een prioriteit voor de VTW. De vereniging heeft het aanbod van de VTW Academie ondergebracht bij Avicenna Academie voor Leiderschap. De Programmaraad – die naast VTW-leden uit de VTW-directeur en twee vertegenwoordigers van Avicenna bestaat – komt twee keer per jaar bij elkaar. De leden van de raad evalueren de trainingen en opleidingen en denken na over nieuwe programmering van alleen de VTW Academie, zowel in inhoud als in vorm.

Maarten van de Donk, huurderscommissaris bij Woonstad Rotterdam, is bijna een jaar voorzitter van de Programmaraad. Lydia van Oudenaren, huurderscommissaris bij Stadlander, zit namens het VTW-bestuur in de raad. Zij vinden het belangrijk dat het aanbod aansluit op de actuele ontwikkelingen, zoals in de zorg of digitalisering. ‘Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dat werpt een ander licht op het thema wonen en zorg. Digitalisering is ook geen nieuw onderwerp, maar kunstmatige intelligentie dringt steeds meer door in de samenleving. Wat betekent dat voor het toezicht? Dat blijven we monitoren,’ licht Van Oudenaren toe.

Online lunchcolleges

De VTW houdt sinds begin dit jaar lunchcolleges die inspelen op de actualiteit, zoals over de Nationale Prestatieafspraken. Volgens Van de Donk slaan deze online colleges aan bij de leden: zij worden in een uur bijgepraat over een relevant thema. ‘De aandachtspanne is tegenwoordig veel korter. Het is heel anders om tijdens de lunch even aan te sluiten dan om een dag met docenten te werken. En je kan het uur lunchcollege vanaf je eigen plek volgen, dat kost weinig tijd.’

In het aanbod van de VTW Academie komen ontwikkelingen die op langere termijn impact hebben op de sector en het toezicht terug, stellen Van de Donk en Van Oudenaren. ‘Als de stof van de actualiteit is neergedaald, is het goed om het trainingsaanbod aan te passen, bijvoorbeeld met nieuwe regelgeving. Sowieso is het belangrijk om in de trainingen actuele voorbeelden op te nemen. De ontwikkelingen gaan zo snel. Als we het over 2015 hebben, hebben we het bij wijze van spreken over de Middeleeuwen.’

Mailbox open

Juist daarom staat de Programmaraad open voor suggesties van leden, stelt de voorzitter. ‘We luisteren als commissaris goed naar signalen uit ons eigen netwerk. Wat willen de leden, waar hebben zij in deze tijd behoefte aan? Dat vinden wij heel belangrijk. We nodigen alle leden uit om mee te denken over het aanbod van de VTW Academie. Onze mailbox staat open.’

Nieuwe vormen

De VTW Academie volgt daarnaast de ontwikkelingen in nieuwe vormen van het trainingsaanbod. In coronatijd waren online trainingen een uitkomst, maar cursisten hebben daarnaast behoefte aan ontmoetingen en uitwisseling op locatie. Een hybride model is ‘best of both worlds’. Voorbeeld: tijdens een masterclass volgen de deelnemers thuis in eigen tijd online colleges en ontmoeten ze elkaar op vaste tijden elkaar – al dan niet online – om de stof te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

De Programmaraad denkt mee over nieuwe ontwikkelingen in het vak. Volgens Lydia van Oudenaren is gamification – het gebruik van spelelementen in een training – bijvoorbeeld een nieuwe trend. ‘Dat is een onderwerp dat we in de Programmaraad kunnen bespreken: wat is de meerwaarde van het spelelement in een training of opleiding?’

Samen een opleidingsplan maken

De leden van de Programmaraad spraken eerder ook over de professionalisering van de RvC als geheel. Veel commissarissen kiezen hun eigen opleidingsroute (mede om de verplichte PE-punten te halen). Volgens Van de Donk en Van Oudenaren is het een goede zaak dat de RvC ontwikkeling als team op de agenda zet. ‘Dat gebeurt in de praktijk nog weinig. Wat ontbreekt er in ons team? Welke competenties of inhoudelijke thema’s hebben meer aandacht nodig? Daar heb je het wel over als je een nieuwe commissaris zoekt, maar dat zou je vaker met elkaar kunnen bespreken. En op basis daarvan kan je een opleidingsplan voor het hele team maken.’

De VTW Academie is gestart met ‘doorlopende leerlijnen’: toezichthouders kunnen hiermee een plan maken voor de eigen ontwikkeling of voor de hele RvC.

Geen eilandje

Van de Donk vindt overigens dat leden van één RvC ook dezelfde opleiding of training kunnen volgen. Een RvC-lid dat een opleiding volgt over de expertise van een collega is volgens hem ook een goede zaak. ‘Je moet voorkomen dat één toezichthouder op een eilandje opereert. Het is juist goed elkaar scherp te houden. Samen naar dezelfde opleiding gaan of hetzelfde lunchcollege volgen is ook waardevol. Dan kan je samen sparren over wat je hebt geleerd en nadenken over wat relevant is voor het hele team.’

Samenwerking als vaardigheid

Het gaat in het opleidingsaanbod niet alleen om inhoudelijke thema’s, maar ook om vaardigheden van toezichthouders, benadrukt Van Oudenaren. Samenwerken is meer dan ooit nodig. Hoe doe je dat op een goede manier, in je eigen team, met het bestuur, met belanghouders? ‘Met alle plannen van minister Hugo de Jonge om meer te bouwen en te verduurzamen, moeten corporaties meer samenwerken. Wat betekent dat voor ons als RvC? En hoe kan je door goed samen te werken, samen meer bereiken? Daar gaat het óók over.’

Meedenken of suggestie?

Wilt u als VTW-lid (niet als extern adviseur die een training aanbiedt) meedenken over de inhoud van de programmering van de VTW Academie of heeft u een suggestie over een onderwerp? Dan kunt u via het bureau van de VTW contact opnemen met de voorzitter van de Programmaraad Maarten van de Donk. Stuur een mail naar bureau@vtw.nl onder vermelding van VTW Academie.

Meer informatie:

Tekst: Lisette Vos


Terug