Nieuwsbrief 24 maart 2023

Heeft u input voor de consultatie Wvrv? - Herhaalde oproep

De VTW-werkgroep Nationale Prestatieafspraken bereidt een reactie voor op de wet Versterking regie volkshuisvesting (Wvrv). Als u input heeft kunt u dit vóór 30 maart sturen naar bureau@vtw.nl. In april kunnen leden deelnemen aan een webinar waarin u door enkele werkgroepleden online wordt bijgepraat over de reactie op het wetsvoorstel. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Lees verder

Video: Impressie van de regiobijeenkomst bij Woningcorporatie Domijn in Enschede (16 maart 2023)

Op 16 maart 2023 was de VTW te gast bij Woningcorporatie Domijn in Enschede, voor de eerst regionale bijeenkomst van 2023. In onderstaande video een impressie van deze goedbezochte regiobijeenkomst, die onder meer in het teken stond van de woondeals, het belang van regionale samenwerking en de rol van de RvC bij de strategie en de praktische uitwerking.

Lees verder

‘Ga open in gesprek over verschillende rollen en belangen’ - praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC

Praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC: ‘Zorgen voor de RvC zelf én kracht en tegenkracht’

De werkgeversrol van de RvC verdient aandacht. In de praktijk lopen bestuur en toezicht tegen dilemma’s aan. Een VTW-werkgroep heeft zich over praktijkvoorbeelden gebogen om meer inzicht te krijgen in die dilemma’s en de geleerde lessen op een rij te zetten. Net als vorig jaar publiceren we casussen die aansluiten op één van de vijf aandachtsgebieden uit de handreiking De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris, dit keer: ‘Zorgen voor de individuele RvC zelf én kracht en tegenkracht.’ De RvC is niet enthousiast over een investeringsbesluit dat de raad vooraf moet goedkeuren, de organisatie is dat wél over het project, en dat laat de bestuurder de RvC-voorzitter nadrukkelijk weten.

Lees verder

De werkgroep werkgeversrol bespreekt ook graag uw dilemma!

Heeft u als commissaris te maken (gehad) met een dilemma in uw werkgeversrol? De werkgroep werkgeversrol van de VTW roept commissarissen op om deze met haar te delen.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - Het verlangen naar harmonie in de RvC werkt belemmerend om naar de ‘plek der moeite’ te gaan

Leden van raden van commissarissen (RvC) zijn gelijken onder elkaar. Voor het goed functioneren van een RvC is een open sociaal psychologisch klimaat van belang. Een klimaat waarin wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Dat vertrouwen wordt bestendigd als de leden van de RvC en het bestuur de vijf aspecten van een gezonde relatie nastreven.  In onderstaand artikel neemt Gerrit van Veghel, senior consultant governance bij Atrivé, u mee in de zelfevaluatie van de RvC - Het verlangen naar harmonie in de RvC werkt belemmerend om naar de ‘plek der moeite’ te gaan.

Lees verder

Visie op besturen en toezichthouden en het effect van management karakteristieken - Doet u mee aan dit onderzoek?

Denkt u weleens na over het effect van uw eigen karakteristieken op uw beslissingen als toezichthouder? Met slechts 10 minuten van uw tijd kunt u mij helpen dit te onderzoeken, namelijk door het invullen van mijn vragenlijst en deze vragenlijst te delen met uw bestuurder. Dit onderzoek is onderdeel van mijn master Organization Studies aan Tilburg University.

Lees verder

Conceptueel bouwen veel sneller, goedkoper én van hogere kwaliteit

Conceptueel bouwen is 22% goedkoper en 16 maanden sneller vergeleken met traditioneel bouwen. Woningen kunnen veel eerder beschikbaar komen en zijn per woning zo’n € 45.000 goedkoper. Met conceptueel bouwen is het mogelijk om 4 woningen te bouwen, voor de prijs van 3 (traditionele) woningen. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de woning. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat IGG bouweconomie uitvoerde in opdracht van het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB). In het onderzoek zijn alle factoren van plan tot uitvoering meegewogen om zo een eerlijke vergelijking te maken tussen traditioneel bouwen en conceptueel bouwen.

Lees verder

VTW Academie: Bekijk de nieuwe leaflet voor ons aanbod aan online colleges

Wist u dat de VTW Academie, naast het aanbod aan fysieke opleidingen, ook diverse online colleges aanbiedt die u ondersteunen in uw professionalisering als commissaris? Deze online colleges geven u de mogelijkheid om uw kennis te vergroten waar en wanneer het uitkomt. Het zijn compacte modules die in gaan op actuele thema’s binnen de woningcorporaties, maar ook op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Denk hierbij aan thema’s als waardegedreven toezicht en boardroom dynamics. Samen met onze ervaren docenten (die zelf ook veelal toezichthouder zijn), zijn de colleges vormgegeven. Deze docenten nemen u in circa een uur tot anderhalf uur mee in deze thematiek, waarbij u tussentijds wordt uitgedaagd met prikkelende vragen. 

Lees verder

Unieke mogelijkheid: deelname aan NVTZ congres 'zorgakkoorden' - donderdag 20 april 2023

Donderdag 20 april 2023 organiseert de NVTZ een uniek congres, speciaal gericht op de nieuwe grote zorgakkoorden die onlangs gesloten zijn of op korte termijn worden gesloten. Sommige akkoorden zijn ook relevant voor de woon- en leefomgeving. Leden van de VTW kunnen daarom tegen gereduceerd tarief aan het congres deelnemen.

Lees verder

Jaarlezing 2023 goed bestuur & toezicht - donderdag 11 mei 2023

Op donderdag 11 mei organiseert goed bestuur & toezicht de jaarlijkse lezing met als thema: 'Weet u al raad met articial intellegence? Spreker Linneke Sneller neemt u mee in de volgende onderwerpen: Wat is de rol van Toezichthouders bij toepassing van artificial intelligence (AI)? Wat moet je weten en begrijpen van AI om het gesprek op niveau te kunnen voeren? Marc van Meel zoomt o.a. in op de technologie en mythen rondom data en AI en de ethiek bij besluitvorming op basis van AI. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 20 maart 2023

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht: minister De Jonge stelt dat borgingsstelsel in corporatiesector robuuster is geworden en maakt tempo met afsluiten woondeals, Omgevingswet per 2024 van kracht, Kamer in aanloop naar commissiedebat Klimaatakkoord geïnformeerd over voortgang op diverse terreinen, PvdA vraagt zich af in welke mate woningcorporaties hun wettelijke taak voldoende uitvoeren om te investeren in woningen voor mensen met een zorg en/of ondersteuningsbehoefte, EIB: harde keuzes kabinet nodig om woningbouwambities te halen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 10 vacatures bij 8 corporaties:  Havensteder, Woonpunt, deltaWonen, Bazalt Wonen, Woonforte,  Woningbelang, SOR en Woongoed Middelburg. Daarnaast is de VTW op zoek naar een lid voor de Financiële Commissie en een sr. beleidsmedewerker public affairs en communicatie. 

Lees verder