Nieuwsbrief 27 januari 2023

Nieuwe podcast: Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw & wet eenmalige huurverlaging

De eerste VTW podcast van 2023 staat in het teken van een nieuw plan van aanpak van minister De Jonge om de processen en procedures in de woningbouw te versnellen. De vaste gasten Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD) en Frank Roerdinkholder (manager Financiën en IT bij Domijn en toezichthouder bij de Woonmensen in Apeldoorn) schuiven weer aan bij presentator Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie bij de VTW) om hun licht te laten schijnen over het plan van aanpak en de uitwerking van de eenmalige huurverlaging.

Lees verder

‘Grens van verhuureenheden OOB-status moet omhoog’ - interview met Ben Spelbos over rapport OOB-status woningcorporaties

De grens van 5000 verhuureenheden – die bepaalt welke corporaties de OOB-status hebben en daarmee strengere controle van de accountant – moet omhoog. Een hogere grens voorkomt dat er op termijn te weinig accountants beschikbaar zijn. Daarnaast bespaart het corporaties kosten. De kwaliteit van de interne beheersing en externe controle is sinds de invoering van de OOB-status niet noemenswaardig verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van de VTW en Aedes naar de OOB-status van corporaties.

Lees verder

Minister stelt invoering Omgevingswet weer uit

De invoering van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening denkt dat het verstandiger is om de wet pas in januari 2024 in te laten gaan. Dit meldt de NOS. De minister hield lang vol dat verder uitstel na 1 juli 2023 niet kon, maar gaat nu toch overstag.

Lees verder

VTW Academie: Nieuwe masterclass - Het spel van toezicht voor advanced commissarissen

In een goed team spreekt men elkaar aan en kan men constructief met verschillende opvattingen omgaan. De resultaten zijn beter en de bereidheid is groter om voor de uitkomst verantwoordelijkheid te nemen. Ook in een goed team blijft alertheid nodig om tijdig in te zien dat zaken een ongewenste kant op (kunnen) gaan en dan is het de kunst om effectief te interveniëren om erger te voorkomen en het bestuur op de goede koers te houden of weer te krijgen.

Lees verder

Minister verlengt Taskforce Versnelling tijdelijke huisvesting met één jaar

In mei 2022 heeft de minister de Taskforce Versnelling tijdelijke huisvesting ingesteld. Het doel is om tot en met 2024 37.500 flexwoningen te realiseren. In 2022 is een aantal eerste en belangrijke mijlpalen gerealiseerd. Vanwege het belang van deze opgave heeft de minister besloten om de werkzaamheden van de Taskforce met één jaar te verlengen.

Lees verder

Netwerk Conceptueel Bouwen publiceert de Woonstandaard versie 3.0

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) heeft De Woonstandaard versie 3.0 gepubliceerd. Hieraan heeft de NCB samen met Aedes en Aedes leden, externe experts en NCB leden gewerkt. In deze vernieuwde versie is het ontwikkel- en inkoopproces herzien. Daarnaast zijn de prestatie-eisen voor tijdelijke woningbouw en levensloopbestendige woningen toegevoegd. Verder is er een aanvulling op de prestatie-eisen voor Circulair Bouwen. In het juridisch gedeelte is het processchema uitgebreid en ook de toelichting in de financiële paragraaf is uitgebreid. Nieuw is de toevoeging van Het Nieuwe Normaal.

Lees verder

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Woningcorporaties staan klaar om bouwsector aan het werk te houden’

‘Als we er met zijn allen de schouders onder zetten hoeft de nieuwbouw niet terug te vallen. Woningcorporaties staan klaar om hun nieuwbouwproductie te verhogen.' Dat zegt Martin van Rijn, voorzitter van Aedes in een nieuwsbericht op Aedes.nl. 'Als er betaalbare bouwgrond is en er geschikte locaties zijn, kunnen wij aan de slag. We hebben onze handtekening gezet om de komende jaren 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen te bouwen. Het is woningcrisis, we kunnen het ons niet permitteren om bouwlocaties ongebruikt te laten omdat het economisch even tegenzit. Juist corporaties kunnen in zo’n periode blijven investeren, we hebben de plannen ervoor liggen.’

Lees verder

Woonbond: Lokale lasten huurders stijgen met 3,2 procent

De lokale lasten voor huurders in grote gemeenten stijgen dit jaar met gemiddeld 3,2%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die lokale heffingen in 39 grote gemeenten onderzocht. In 25 van de 39 grote gemeenten zijn huurders dit jaar meer geld kwijt aan lokale heffingen dan vorig jaar. In zes gemeenten blijven de tarieven gelijk. In acht gemeenten gaan ze juist omlaag. Dit schrijft de Woonbond op hun website.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 23 januari 2023: minister presenteert plan van aanpak versnellen woningbouwprocedures

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: minister De Jonge presenteert zijn plan van aanpak voor het versnellen van woningbouwprocedures; komende internetconsultaties; debat woningbouw week uitgesteld en debat Staat van de Volkshuisvesting op 22 maart; veel vragen in Kamer over wet huurverlaging; Tweede Kamer wil inzicht in gevolgen water en bodem sturend op woningbouw; en Kamer presenteert analyse kansen en risico's tijdelijke woningen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 13 vacatures bij 11 corporaties: bij corporaties ZVH Zaandam, Destion, 3B-Wonen, Trivire, WoonFriesland, QuaWonen, Lek en Waard Wonen, Haag Wonen, Woonbedrijf ieder1 en Thius. Beveland Wonen is op zoek naar een bestuurder. 

Lees verder