Nieuwsbrief 24 juni 2022

Nieuwsbrief later verstuurd vanwege een technische storing

Vanwege een technische storing bij de leverancier van ons mail verzendsysteem is de wekelijkse VTW nieuwsbrief helaas niet verstuurd op vrijdag 24 juni 2022. Bij deze alsnog de nieuwsbrief. Onze excuses voor de vertraging.

Lees verder

Mette Vernooij interim-directeur VTW

Het bestuur van de VTW heeft Mette Vernooij aangesteld als interim-directeur van de VTW. Mette Vernooij heeft een eigen adviesbureau en werkt als strategisch adviseur en interim-projectleider bij twee gemeenten. Daarnaast is zij voorzitter van de RvC van Woningbouwvereniging Maarn. 

Lees verder

‘Toezicht op netwerken lastig, begin gewoon met samenwerken’ - verslag regionale bijeenkomst Heerenveen

Corporaties moeten de kracht van met name regionale samenwerking benutten om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Tijdens de tweede bijeenkomst van de VTW-jubileumtoer bij Accolade in Heerenveen kwamen de VTW-leden uit de regio onder meer tot die conclusie. ‘Toezicht op netwerken lastig, begin gewoon met samenwerken.’

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 5: Goed werkgeverschap

De  vijfde aflevering in de nieuwe reeks ‘Toezicht in de praktijk’ over de begeleide zelfevaluatie van de RvC: ‘terugkijken én vooruitzien’. Auteur Joos Jacobs en mede-auteur Bram Peperzak  gaan in op de zelfreflectie en zelfevaluatie van de RvC. Zij hebben waardevolle feedback ontvangen van Maud Groenberg namens de VTW-werkgroep werkgeversrol.

Lees verder

Aedes: Raad Leefomgeving wijst terecht op hoge prioriteit nieuwbouw sociale huurwoningen

Branchevereniging Aedes heeft gereageerd op het rapport 'Onderdak bieden' dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vorige week heeft uitgebracht. Aedes is het er volmondig mee eens dat het bouwen van sociale huurwoningen de komende jaren hoge prioriteit moet hebben.

Lees verder

VTW Academie: Opleidingsagenda VTW Academie september en oktober

Inmiddels hebben de laatste masterclasses van het voorjaar plaatsgevonden. Vanaf september biedt de VTW Academie weer volop masterclasses en leergangen aan voor u als commissaris. Zowel branchespecifieke thema’s, als thema’s die voor toezichthouden in het algemeen gelden, staan centraal. De volgende masterclasses staan in september en oktober geprogrammeerd en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de VTW Academie.

Lees verder

Handreikingen voor professionals in de corporatiesector: toewijzen, prestatieafspraken en leefbaarheid

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De wettelijke kaders zijn op sommige onderdelen gewijzigd ten opzichte van de eerdere versie van de Woningwet. Om professionals op weg te helpen, komen er negen handreikingen met praktische uitvoeringsinformatie. De eerste drie handreikingen over toewijzen, presentatieafspraken en leefbaarheid zijn beschikbaar.

Lees verder

Actueel: vacatures in RvC

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 5 corporaties online: bij Rijswijk Wonen, De Vooruitgang, Vechthorst, Wonen Midden-Delfland en  Woningstichting Putten. Daarnaast is de VTW op zoek naar een nieuwe directeur. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 20 juni 2022: Huurverlaging of huurbevriezing

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: krijgen we dit jaar een huurverlaging of huurbevriezing; stikstof en woningbouw; initiatiefwet voldoende sociale huurwoningen verworpen; en Raad voor Infrastructuur en leefomgeving (Rli) publiceert rapport over woningbouw.

Lees verder