Politiek nieuwsoverzicht 20 juni 2022: Huurverlaging of huurbevriezing

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: krijgen we dit jaar een huurverlaging of huurbevriezing; stikstof en woningbouw; initiatiefwet voldoende sociale huurwoningen verworpen; en Raad voor Infrastructuur en leefomgeving (Rli) publiceert rapport over woningbouw.

Huurverlaging of huurbevriezing
In het debat over de Voorjaarsnota vorige week wilde Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks van minister Kaag (Financiën) weten of een huurverlaging of huurbevriezing nog dit jaar mogelijk is. Dat zou dan met terugwerkende kracht moeten gebeuren. De minister zegde toe dat ze dit wil gaan onderzoeken. Hierbij wordt dan vooral gekeken naar slecht geïsoleerde woningen. Voor woningen met energielabel E, F en G wordt een huurverlaging van 100 euro voorgesteld, zo valt op te maken uit het amendement dat PvdA en GroenLinks indienden. Voor overige corporatiewoningen moet een huurbevriezing gaan gelden. Minister Kaag moet op korte termijn laten weten of dit haalbaar is aangezien de voorstellen voor de zomer moeten worden aangenomen door beide Kamers. Kaags staatsecretaris, Van Rij, zegde toe schriftelijk op de amendementen te reageren voor de stemmingen op dinsdag 21 juni a.s.

Stikstof en woningbouw
De discussie over stikstof raakt ook de woningbouw. Naar aanleiding van de stikstofplannen van het kabinet was er een schriftelijk overleg met de Kamer, waarbij vragen gesteld konden worden over de plannen. Vanzelfsprekend wilden Kamerleden ook antwoorden van het kabinet over de gevolgen voor de woningbouw. "Per wanneer gaat de gepresenteerde aanpak weer leiden tot meer sikstofruimte voor bijvoorbeeld woningbouw?" En: "Hoe wordt gezorgd voor ontwikkelruimte voor onder meer woningbouw, infrastructuur, duurzame energieprojecten en agrarische bedrijfsontwikkeling? Betekent dat een extra reductieopgave bovenop de in de startnotitie opgenomen doelen? Zo ja, kunt u hier een inschatting van geven?"
Deze week is het debat in de Kamer.

Bouwers zijn ontevreden over de stikstofplannen van het kabinet. Deze zijn weliswaar hard voor de agrarische sector, maar leveren te weinig perspectief op voor de bouw. "Er zit geen haakje aan om de bouw weer op gang te brengen”, zegt een woordvoerder van WoningbouwersNL tegen De Telegraaf. "De langetermijngedachte is kennelijk dat als we maar voldoende boeren uitkopen, er vanzelf een punt komt waar de economie aan de beurt komt." De woordvoerder wijst erop dat de woningcrisis geen vertraging duldt. Bovendien is de stikstofbelasting van de bouw minimaal. "Uitstel is zonde van de tijd, want woningbouw levert een minimale belasting op voor natuurgebieden, terwijl we wel een dijk van een opgave hebben. Voor veel bouwlocaties is dit dossier een gebed zonder eind aan het worden."

Initiatiefwet voldoende sociale huurwoningen verworpen
Zoals verwacht is afgelopen week de initiatiefwet Wet voldoende betaalbare woningen van PvdA, GroenLinks en SP verworpen. De wet moest gemeenten verplichten om het aantal sociale huurwoningen minimaal op peil te houden. Oftewel, bij sloop mag het aantal sociale huurwoningen niet dalen. Minister De Jonge heeft van de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen een speerpunt gemaakt (elke gemeente minstens 30 procent sociale huur) en tijdens het debat zei hij dan ook dat de initiatiefwet bij de realisatie van zijn ambities eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft.

Raad voor Infrastructuur en leefomgeving (Rli) publiceert rapport over woningbouw
De bouwplannen van minister De Jonge zijn te mager om de ambities te kunnen realiseren en daarom moet er meer wettelijke dwang worden georganiseerd. Dat concludeert de Raad voor Leefomgeving en infrastructuur (RLi).

"Wij denken in dezelfde richting als het kabinet voor een oplossing, maar ons advies is nog een aantal graden strenger", zegt Niels Koeman van de RLi in NRC (Adviesraad: ‘regie’ van De Jonge op de woningmarkt is te vrijblijvend - mogelijk alleen voor abonnees). "Hóé de minister ervoor gaat zorgen dat zijn plannen ook echt gebeuren, dat is nu nog vaag. De minister heeft extra stokken achter de deur nodig om zijn beleid af te dwingen."

De Jonge wil via prestatieafspraken gemeenten en corporaties aan het bouwen krijgen, maar Volgens Koeman zou dat wettelijk moeten worden geregeld, bijvoorbeeld door het opnemen van doelstellingen voor sociale woningbouw in de omgevingsplannen.

Lees meer over het rapport in het nieuwsbericht op onze website: https://www.vtw.nl/nieuws/rapport-rli-onderdak-bieden-sturen-op-prestaties-van-woningcorporaties

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug