Nieuwsbrief 11 februari 2022

Video: Interview met Jacobine Geel, voorzitter VTW Denktank toekomst toezicht

In deze video vertelt Jacobine Geel, voorzitter van de VTW Denktank toekomst toezicht over de vier denkrichtingen die de Denktank heeft ontwikkeld en hoe de Denktank tot haar advies is gekomen.

Lees verder

‘Stof tot nadenken over eigen rol als werkgever’ - interview Maud Groenberg, voorzitter VTW werkgroep werkgeverszaken over praktijkvoorbeelden

De werkgeversrol van de RvC gaat veel verder dan de beoordeling en beloning van de bestuurder. In de VTW-werkgroep werkgeversrol buigen commissarissen zich over dilemma’s uit de praktijk en zetten ze geleerde lessen op een rij. Volgens voorzitter Maud Groenberg bieden de besprekingen van de casussen stof tot nadenken over de eigen rol als werkgever.

Lees verder

‘RvC die compliant is, is geen garantie voor goed bestuur’ - Praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC nr.1: ‘Zorgen voor de RvC zelf’

De werkgeversrol van de RvC verdient aandacht. In de praktijk lopen bestuur en toezicht tegen dilemma’s aan. Een VTW-werkgroep heeft zich over praktijkvoorbeelden gebogen om meer inzicht te krijgen in die dilemma’s en de geleerde lessen op een rij te zetten. Elke twee weken publiceren we een casus die aansluit op één van de vijf aandachtsgebieden zoals benoemd in de handreiking De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris, dit keer: ‘Zorgen voor de RvC zelf’. De Aw signaleert bij een governance inspectie mogelijke risico’s in de governance. Uit de bevindingen blijkt dat RvC volledig compliant is. Wat zou de RvC in deze casus zelf het beste kunnen en/of moeten doen?

Lees verder

VTW Academie: Hoe kunt u als commissaris waarschuwingssignalen herkennen en escalaties voorkomen?

Kent u de voorbeelden van organisaties met bestuurlijke incidenten of organisaties die in een crisis belanden? Vraagt u zich dan wel eens af of dit ook bij uw organisatie zou kunnen gebeuren en of u als commissaris dit kan tegenhouden? Om dit te voorkomen is het van belang om als commissaris preventief corrigerend op te treden. Dat betekent dat u signalen vanuit het bestuur, de organisatie en de omgeving tijdig opvangt, maar ook schakelt om de juiste interventie op het juiste moment te plegen. Echter, op welk moment kan dat het beste gebeuren en wat is de effectieve interventie?

Lees verder

‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten – zo doen we dat!’ - digitaal magazine met 12 voorbeelden

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. In het digitale magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten – zo doen we dat!’ staan 12 mooie voorbeelden van een aanpak die werkt in de wijk. Sommige voorbeelden zijn al ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere staan nog midden in de klei van het polderlandschap van Nederland. Maar wat al deze voorbeelden gemeen hebben is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waar stappen vooruit worden gezet.

Lees verder

Vestia leningruil: veel solidariteit en een beetje eigenbelang (artikel Woningmarktbeleid)

Op 25 november jl. sloten 239 woningcorporaties een lening af met een looptijd van 40 jaar, om één andere corporatie te verlossen van een verstikkende rentelast. Deze mix van vooral solidariteit en een klein beetje eigenbelang vormt de relatief eenvoudige oplossing voor een zeer complex probleem. Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Op de website Woningmarktbeleid van het ministerie van BZK blikken drie hoofdrolspelers terug: Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Richard Feenstra (bestuurslid Vestia) en Marc Eggermont (bestuurlijk regisseur).

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 12 vacatures bij 9 corporaties online: bij Woonplus Schiedam, Woningstichting Tubbergen, Samenwerking Slikkerveer, Rosehaghe, Omnia Wonen, Patrimonium, Compaen, Viveste en de Woningstichting. Daarnaast zoekt Rhenam Wonen een nieuwe directeur-bestuurder en zoekt de VTW een bestuurslid.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 7 februari 2022: Omgevingswet weer uitgesteld

Minister De Jonge heeft afgelopen week besloten om de Omgevingswet opnieuw uit te stellen. Eerder is de invoering ook al meermaals uitgesteld. Ook nu blijken de digitale systemen het knelpunt. De wet zou op 1 juli in werking treden, maar dat is nu uitgesteld tot in ieder geval 1 oktober, maar er wordt al rekening gehouden met verder uitstel.

Lees verder