‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten – zo doen we dat!’ - digitaal magazine met 12 voorbeelden

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. In het digitale magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten – zo doen we dat!’ staan 12 mooie voorbeelden van een aanpak die werkt in de wijk. Sommige voorbeelden zijn al ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere staan nog midden in de klei van het polderlandschap van Nederland. Maar wat al deze voorbeelden gemeen hebben is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waar stappen vooruit worden gezet.

Lees hier het digitale magazine

Governance van lokale netwerken
'Dit magazine waaraan tal van maatschappelijke partners hebben meegewerkt, sluit goed aan bij onze inzet op de governance van lokale netwerken,' aldus Albert Kerssies, directeur van de VTW. 'Wij kijken uiteraard vanuit het perspectief van het intern toezicht naar welk type toezicht nu het beste past bij welk type netwerk. Op dit moment loopt er een tweejarig wetenschappelijk onderzoek naar, waar de VTW ook aan meewerkt.' 

In maart 2022 komt de eerste editie van Aedes Magazine van dit jaar uit. In de vaste VTW-bijdrage vertelt onderzoeker Cor van Montfort (VU Amsterdam) meer over dit onderzoek naar lokale netwerken. Aan het onderzoek doen 7 corporaties mee die in 7 verschillende lokale netwerken actief zijn: Wonen Limburg (gebiedsontwikkeling), Rochdale (Pact Poelenburg), Havensteder (Kansenkaart Lombardijen 2040), Den Helder (Financieel Fit), Trivire (energietransitie), Bo-Ex (wijknetwerk) en Zayaz (Thuis in de wijk).


Terug