Nieuwsbrief 17 september 2021

'Toezicht moet meegroeien in veranderende rol woningcorporaties' - interview Albert Kerssies in Corporatiegids

Het interne toezicht moet in een zo vroeg mogelijk stadium met de bestuurder aan tafel zitten. Dat zegt Albert Kerssies, directeur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). “Dat is nodig om de bestuurder scherp te houden zodat de corporatie in staat is om in te spelen op de maatschappelijke veranderingen en uitdagingen van onze tijd.” Een gesprek over de bedoeling achter kille cijfers, balans tussen bestuur en toezicht en hart hebben voor volkshuisvesting.

Lees verder

VTW Academie: massterclass De financiële wereld van de woningcorporatie (10 november a.s.)

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat betekent echter niet dat de overige commissarissen geen basiskennis nodig hebben om het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branchespecifieke bijzonderheden kent.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - casus 9: Zelfevaluatie zonder begeleiding… meer dan een gesprekje dat het zo goed gaat

Woningcorporatie Corpotop heeft alles goed op orde. De directeur is een ervaren rot, zit er al lang en is een charismatische man. Corpotop heeft een ervaren raad van commissarissen. Vier zitten in hun tweede termijn, de vijfde – Selma de Jong - is net nieuw, maar bepaald geen groentje en direct benoemd tot voorzitter van de remuneratiecommissie. In het dagelijks leven is zij consultant en ze heeft veel kijk op de dynamiek in de boardroom. Wel is de volkshuisvesting voor haar nog onbekend terrein. Tijdens de eerste twee voorvergaderingen en vergaderingen vallen een aantal zaken op in het samenspel tussen directeur en raad en ook tussen de commissarissen onderling.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 12 vacatures bij 8 corporaties online. Daarnaast is het VTW-bestuur op zoek naar twee nieuwe bestuursleden en zoeken we twee leden die lid willen worden van de Financiële commissie.

Lees verder

Reminder: online VTW Ledencongres op vrijdag 8 oktober a.s.

Al meer dan 200 leden hebben zich aangemeld voor het online VTW Ledencongres op 8 oktober a.s. Onderwerp: 'Opgaven en middelen, hóe nu verder?' U bent daar toch ook bij?

Lees verder

Aedes voorzitter Martin van Rijn bij Op1: 'Het volgende kabinet moet direct met Actieagenda Wonen aan de slag'

Op maandag 13 september jl. was Martin van Rijn, voorzitter van branchevereniging Aedes te gast in het tv-programma Op1 om te praten over de wooncrisis en de oplossingen vanuit de corporatiesector voor de volkshuisvesting.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 13 september 2021: Nederlanders straat op tegen woningnood, oplossing blijft complex

In het politieke nieuwsoverzicht van deze week: veel woonprotest, maar gaat het kabinet luisteren? Verder veel meningen over mogelijke oplossingen voor de wooncrisis en corporaties aan de lat voor allerlei maatschappelijke kwesties.

Lees verder