Nieuwsbrief 2 oktober 2020

Videoboodschap Guido van Woerkom over de Week van het Huren

Van 5 t/m 10 oktober is de Week van het Huren. VTW-voorzitter Guido van Woekom vertelt in een videoboodschap waarom het belangrijk is dat toezichthouders hieraan meedoen. 

Lees verder

Vacature in het VTW bestuur

Lid worden van het VTW bestuur? We hebben een vacature! Eind augustus heeft de VTW al een aankondiging gedaan van een ontstane vacature in het bestuur van de VTW. Het profiel is nu vastgesteld en aan de leden verzonden via een mailing. U kunt tot maandag 26 oktober reageren. 

De profielschets en alle overige informatie over de sollicitatieprocedure kunt u hier vinden. Benoeming van de voorgedragen kandidaat vindt plaats in de ALV van 24 november a.s.

Lees verder

‘In de bestuurskamer leer je hoe het er echt aan toegaat’ - interview met Sjoerd Radersma (RvC-lid Thús Wonen) over VTW-leergang en belang stage

Sjoerd Radersma werd tijdens de VTW-leergang Aankomend commissaris al aangesteld als RvC-lid van Thús Wonen. De corporatiesector is voor hem bekend werkterrein, maar als toezichthouder had hij nog geen ervaring. Volgens Radersma is praktijkervaring een belangrijk onderdeel van de VTW-leergang.

Lees verder

VTW Academie: opleiding ‘Toezien op het verandervermogen’ – 25 november

Eén van de nieuwe opleidingen die dit najaar is toegevoegd aan de programmering van de VTW Academie is 'Toezien op het verandervermogen'. Deze ééndaagse sessie vindt plaats op 25 november 2020.

Lees verder

'De politiek moet meer geld op tafel leggen' - Ed Nijpels in Aedes Magazine over de energietransitie

Ed Nijpels roept interne toezichthouders van corporaties op om hun steentje bij te dragen aan de energietransitie. ‘Alleen samen kunnen we die tot een succes maken.’ Hij is te gast op het online ledencongres van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) op 9 oktober 2020.

Lees verder

VTW Academie: Het samenspel tussen de RvC, de accountant en de auditcommissie - 18 november

Op 18 november vindt de eendaagse sessie ‘De RvC, de accountant en de auditcommissie’ plaats. Deze masterclass actualiseert en verdiept uw kennis van de zich ontwikkelende taken van de accountant en geeft handvatten om de accountant nog beter als informatiebron te gebruiken. Wat mag u als commissaris verwachten van een accountant en hoe kunt u de accountant optimaal gebruiken als aanvulling op uw toezichttaak?

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

De VTW heeft de online omgeving voor vacatures op de website vernieuwd. Vacatures zijn zeker doorzoekbaar en u kunt makkelijker de specifieke eisen en vaardigheden vinden. Op dit moment hebben we de volgende vacatures online: twee leden RvC bij Elan Wonen in Haarlem en lid RvC Woonwaard in Alkmaar.

Lees verder

Autoriteit Woningcorporaties: accountantsprotocol 2020 beschikbaar

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2020 beschikbaar. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks vanwege wijzigingen in regelgeving, bevindingen vanuit het toezicht, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Lees verder

Onderzoek SEO: Met lagere verhuurderheffing meer sociale huurwoningen en meer banen in de bouw

Woningcorporaties kunnen meer sociale huurwoningen bouwen en verduurzamen als ze minder verhuurderheffing moeten betalen aan de Belastingdienst. Dat blijkt uit onderzoek van SEO. Bovendien is een lagere heffing ook goed voor de werkgelegenheid in de bouw.

Lees verder

Autoriteit Woningcorporaties onderzoekt realisatie van nieuwbouw door woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de realisatie van nieuwbouw die corporaties zich voornemen. Het gaat daarbij om de realisatie van plannen op de korte termijn, (binnen 1 jaar) die ze in hun begroting en prognose-informatie (dPi) vastleggen.

Lees verder

Noodwet ivm coronavirus / COVID-19 verlengd tot 1 december a.s.

Op 28 september jl. is de nieuwe verlenging van de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ gepubliceerd in de Staatscourant. De termijn van deze noodwet liep eerder af op 1 oktober 2020. Deze is nu verlengd tot 1 december 2020. 

Lees verder