‘In de bestuurskamer leer je hoe het er echt aan toegaat’ - interview met Sjoerd Radersma (RvC-lid Thús Wonen) over VTW-leergang en belang stage

Sjoerd Radersma werd tijdens de VTW-leergang Aankomend commissaris al aangesteld als RvC-lid van Thús Wonen. De corporatiesector is voor hem bekend werkterrein, maar als toezichthouder had hij nog geen ervaring. Volgens Radersma is praktijkervaring een belangrijk onderdeel van de VTW-leergang.

Tekst: Lisette Vos

Sjoerd Radersma, sinds juni vorig jaar RvC-lid van Thús Wonen in Noordoost Friesland, heeft de VTW-leergang voor aankomend commissaris in november vorig jaar afgerond. Hij heeft tijdens de VTW-leergang veel geleerd, al is de bestuurskamer volgens hem de beste leerschool. ‘Dat je tijdens de opleiding al meedraait in de praktijk, vind ik een heel sterk punt. De dynamiek in de bestuurskamer, dat moet je zelf meemaken. Dan leer je hoe het er echt aan toegaat.’

Voor Radersma werd – in goed overleg – een uitzondering gemaakt. Hij hoefde geen stage te volgen, omdat hij als commissaris bij Thús Wonen aan de slag kon. Als adviseur en manager bij een ingenieursbureau en tegenwoordig regiomanager bij het Kadaster in Noord had Radersma al indirect te maken met het werk van corporaties. ‘De sector heeft een belangrijke maatschappelijke taak op de woningmarkt, dat spreekt mij aan.’

Onderwerpen als de rapportage- en controlecyclus en risicomanagement die tijdens de VTW-leergang uitgebreid aan bod komen, krijgen in de praktijk meer diepgang. In zijn eerste periode als RvC-lid heeft Radersma een afspraak gemaakt met de controller om belangrijke momenten als de begroting en de jaarrekening samen door te nemen. ‘Als je de eerste keer de cyclus doorloopt, dan is het goed om je er meer in te verdiepen. En door te vragen hoe het nu precies zit.’


Goede balans

Radersma kreeg de tip om de VTW-leergang voor aankomend commissaris te volgen. Hij heeft ruime ervaring als manager, maar was nieuwsgierig naar de rol van de toezichthouder. ‘Dat leek mij een mooie aanvulling. Als toezichthouder ben je geen bestuurder, maar sta je meer op afstand. Je moet de goede balans vinden. Niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten, maar wel betrokken zijn en je goed laten informeren.’

Open communiceren

Volgens Radersma is het voor alle RvC-leden – beginnend en ervaren - belangrijk om op een open manier met het bestuur te communiceren. Immers: RvC-leden hebben voldoende informatie nodig om de goede afwegingen te kunnen maken. Als het nodig is om met een medewerker in de organisatie te praten, moet dat kunnen, stelt Radersma. ‘Maar wees er open over. Vertrouwen is de basis. Betrokkenheid bij de organisatie is belangrijk. Toezicht houden gaat niet alleen om de harde informatie, de cijfers, maar ook om “soft controls”.’

Kennis en netwerk
Zelf brengt Radersma als beginnend commissaris ook kennis en een netwerk mee. Zo heeft hij veel expertise opgebouwd over de woningmarkt en de energietransitie (inclusief data en data-analyses). Die thema’s zijn voor Thús Wonen en voor de sector van groot belang. ‘Ik ken de essentie en weet wat er speelt, dat maakt dat je de goede vragen kan stellen. Je moet wel bij je rol als toezichthouder blijven en niet te dicht op de organisatie zitten. Dat kan een valkuil zijn.’

Radersma is te spreken over de kwaliteit van de VTW-leergang en de docenten, en vindt de VTW een vereniging die betrokken is bij de leden. ‘Je moet als toezichthouder blijven leren, het is niet gedaan als de leergang klaar is. Dat je PE-punten moet halen, vind ik een goede zaak. De VTW biedt veel kennis waar je gebruik van kan maken.’

Frisse blik
De VTW spant zich ook in om stageplekken te regelen voor deelnemers aan de VTW-leergang aankomend commissaris. Volgens Radersma is een stage niet alleen leerzaam voor de aankomend commissaris, maar ook voor de RvC zelf. ‘Iemand van buiten die tijdelijk meedraait, zorgt voor een frisse blik.’

VTW-leergang Aankomend commissaris
De VTW is in 2020 wederom een leergang voor aankomende commissarissen gestart. Via onderstaande link is het programma van de leergang (duur 1 jaar) te lezen.

https://vtw-academie.nl/masterclasses/leergang-de-aankomende-commissaris/


Terug