Autoriteit Woningcorporaties: accountantsprotocol 2020 beschikbaar

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2020 beschikbaar. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks vanwege wijzigingen in regelgeving, bevindingen vanuit het toezicht, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Lees hier het nieuwsbericht van de Aw over het accountantsprotocol.


Terug