Nieuwsbrief 4 september 2020

VTW Academie: Programmering masterclasses najaar bekend!

Na een bijzonder voorjaar, waarin live bijeenkomsten niet mogelijk waren en diverse masterclasses online zijn uitgevoerd, gaan we dit najaar weer over tot fysieke bijeenkomsten. Ontmoetingen met elkaar en het uitwisselen van kennis en ervaring staan hierin centraal. Het volledige programma van dit najaar is inmiddels bekend en te vinden op de website van de VTW Academie. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Lees verder

‘Verdienmodel corporaties niet duurzaam: hoe verder?’ - Jeroen Pepers en Johan Schudde over het rapport Opgaven en middelen

Het verdienmodel voor corporaties is niet duurzaam. Hoe nu verder? Tijdens vier digitale VTW-bijeenkomsten over het onderzoek Opgaven en Middelen deed Aedes-directeur Jeroen Pepers een appel op de toezichthouders om mee te denken over oplossingen. Aan de hand van stellingen gingen VTW-leden met elkaar in discussie over de te volgen koers.

Lees verder

Aedes start campagne: Wonen doen we samen

Aedes is een campagne gestart om het belangrijke werk dat woningcorporaties doen nog beter onder de aandacht te brengen. Onder de titel 'Wonen doen we samen' worden de fantastische dingen die onze sector zichtbaar gemaakt.

Lees verder

Samenwerkingsconvenant Autoriteit Woningcorporaties en Stichting Visitatie

Op 31 augustus jl. hebben de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) een samenwerkingsconvenant gesloten. Doel is om de 'dubbelingen' voor corporaties bij het extern toezicht door de Aw en de vierjaarlijkse visitatie door de SVWN te vermijden.

Lees verder

Platform31: Resultaat 30 jaar volkshuisvesting: onbetaalbare en te weinig huizen, leefbaarheid wijken achteruit

Het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, onder andere door het gebrek aan financiële ruimte, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Dat schrijft Platform31 in een nieuwe publicatie over 30 jaar volkshuisvesting.

Lees verder

Naar verantwoorde rebellie: onderzoekspaper

Hoe kunnen belemmeringen die ondernemers ervaren in de governance van nieuwe zelfstandige woonvormen met zorgvoorzieningen worden weggenomen, in het bijzonder op het gebied van het organiseren van inspraak en het omgaan met regelgeving? 'Verantwoorde rebellie' is hierbij het uitgangspunt. De VTW en de NVTZ leveren een bijdrage aan dit project en het bijbehorende onderzoek.

Lees verder

Doen we de goede dingen? En doen we ze wel goed? - invited conference op 16 september a.s.

Op woensdag 16 september organiseren de gezamenlijke verenigingen van toezichthouders weer de jaarlijkse invited conference. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij het Rietveldhuis (Zonnehof 8) in Amersfoort (10 minuten lopen vanaf het station). Naast het inhoudelijke thema is er ook ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren van andere sectoren. Deelname is kosteloos. Er is per vereniging plek voor ongeveer 10-15 deelnemers. Deze bijeenkomst vindt plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen vanwege COVID-19 / coronavirus.

Lees verder

Recensie: risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders

Recensie: 'Risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders (Carla van der Weerdt-Norder, Alice Jansen-van den Tillaart, Frank van Egeraat). Deze recensie is van de hand van Joke Abbring, toezichthouder bij Ieder1, TBV Wonen en Woningbelang.

Lees verder

Noodwet ivm coronavirus / COVID-19 verlengd tot 1 oktober a.s.

Op 31 augustus jl. is de verlenging van de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ gepubliceerd in de Staatscourant. De termijn van deze noodwet liep eerder af op 1 september 2020. Deze is nu verlengd met één maand, tot 1 oktober 2020. De reden voor de verlenging met één maand is dat mogelijke volgende verlengingen (met twee maanden) niet in een reces van het parlement zullen vallen.

Lees verder

Portefeuillerapportage WSW

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft de nieuwste portefeuillerapportage gepubliceerd. In de portefeuillerapportage laat het WSW zien welke ontwikkelingen zich voordoen in de sector en binnen het borgstelsel.De recente rapportage geeft inzicht in de door WSW gesignaleerde ontwikkelingen en risico’s van woningcorporaties in 2019. Het is gebaseerd op de verantwoordingscijfers van de deelnemende woningcorporaties over 2018 (dVi2018) en de risicobeoordelingen in 2019. 

Lees verder