Nieuwsbrief 27 maart 2020

Eerste uitkomsten enquête RvC-voorzitters over coronacrisis

Het coronavirus is voor onze gehele samenleving een zeer ingrijpende gebeurtenis die iedereen individueel raakt. Voor u als toezichthouders bij een woningcorporatie komt daar nog iets bij: de zorg voor de corporatie, de medewerkers en de huurders. De VTW heeft bij uw RvC-voorzitters uitgevraagd of en hoe wij als bestuur en bureau van de VTW extra ondersteuning kunnen bieden om uw werk als toezichthouder goed te kunnen blijven uitvoeren tijdens deze moeilijke tijd. Ook hebben wij gevraagd waar u concreet tegen aan loopt. Hieronder een korte samenvatting van de eerste reacties.

Lees verder

Nieuws voor VTW leden over de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor woningcorporaties en het intern toezicht. In deze nieuwsbrief zijn relevante nieuwsberichten over de coronacrisis in één overzicht opgenomen. U vindt hier o.a. nieuwe berichten van de Autoriteit Woningcorporaties over de fit en proper toets, de NBA over accountants en Aedes over tijdelijke stop huisuitzettingen en adviezen voor corporaties.

Lees verder

Analyse van de VTW ledenbijeenkomsten in 2019: veel waardering en grootste deel toezichthouders bereikt

Vorig jaar konden leden deelnemen aan 24 door de VTW gehouden landelijke en regionale bijeenkomsten over diverse actuele thema’s. De bijeenkomsten werden door leden die eraan deelnamen goed gewaardeerd. De VTW heeft onderzocht hoeveel leden en RvC’s zij met de bijeenkomsten heeft bereikt.

Lees verder

‘Marktwerking op woningmarkt doorgeschoten’ - interview met Paul Smeulders, Tweede Kamerlid GroenLinks over de wooncrisis

De crisis op de woningmarkt gaat volgens Tweede Kamerlid Paul Smeulders (GroenLinks) niet alleen over het tekort aan woningen, maar vooral over betaalbaarheid van alle woningen. De marktwerking is volgens hem te veel doorgeschoten.

Lees verder

Alle zes regionale bijeenkomsten digitalisering voor leden online te volgen

Vanwege de coronacrisis zijn alle zes regionale bijeenkomsten over digitalisering online te volgen. De themabijeenkomst en de ALV van 23 juni a.s. gaan vooralsnog wel gewoon door.

Lees verder

Alternatieven voor masterclasses VTW Academie & blijven professionaliseren met online masterclasses

Vanwege het coronavirus heeft de VTW Academie, in samenspraak met de VTW, besloten om alle masterclasses die ingepland staan tot 1 juni 2020 te verplaatsen naar een later moment of op alternatieve wijze aan te bieden. We bekijken op dit moment diverse mogelijkheden hiervoor. Op de website van de VTW Academie is de meest actuele stand van zaken rondom hierover te vinden. 

Lees verder

Let op bij het verlenen van decharge! (gastbijdrage van Mels Landzaat en Eelkje van de Kuilen, AKD)

Het jaarrekeningenseizoen staat weer voor de deur. Naast het vaststellen van de jaarrekeningen door RvC’en ALV’s wordt er vaak decharge verleend aan de bestuurder. Dit laatste besluit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 3: 'Een uitmuntend jaar … maar voor wie eigenlijk?'

Zeker Wonen is een corporatie met een prima reputatie. Middelgroot en actief in een drietal kleinere gemeenten in de Randstad. Eind vorig jaar is de corporatie gevisiteerd en het rapport was – net als vier jaar geleden – weer bijzonder lovend. De stakeholders prezen de samenwerking, de gemeente kon zich geen betere partner in de volkshuisvesting wensen en ook de huurders liepen niet alleen weg met de directeur, maar waren oprecht tevreden met de geleverde prestaties. Het kon niet op in 2019. 

Lees verder

Recensie: Door dichte deuren - een eenzaam bestaan tussen macht en onmacht

Recensie van het boek "Door dichte deuren - een eenzaam bestaan tussen macht en onmacht" (Rudi Thomas), geschreven door VTW-lid Simon Wessels (Voorzitter RvC Compaen).

Dit boek is geen studieboek, handboek of naslagwerk, maar een roman. Een debuutroman van Rudi Thomas, die zelf ruim 25 jaar actief betrokken is geweest bij Raden van Commissarissen. Volgens de flaptekst gaat het om: “een wereld achter dichte deuren, waar veel mensen niet bij kunnen” en laat deze roman: “van dichtbij zien hoe die wereld eruit ziet”.

Lees verder

Terugblik symposium Kracht en Tegenkracht: "We moeten elkaar scherp en alert houden"

Op 20 februari vond het symposium ‘Kracht en Tegenkracht’ plaats in het Auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het symposium was georganiseerd door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en de brancheorganisaties Aedes, de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Lees verder

Manifest De Vernieuwde Stad: 7 aanbevelingen voor de volkshuisvesting

De Vernieuwde Stad doet zeven aanbevelingen aan de ‘politiek van morgen’ zodat de juiste condities gecreëerd worden om toekomstbestendige steden te kunnen ontwikkelen.  

Lees verder

Vacatures in de RvC

Namens Woningstichting Rentree in Deventer is Terra Management Search op zoek naar een Lid RvC met aandachtsgebied 'zorg' en Lid van RvC met aandachtsgebied 'vastgoed'.

Lees verder