Nieuwsbrief 16 januari 2020

Van de voorzitter - videocolumn Guido van Woerkom over de Governancecode 2020

In zijn eerste videocolumn van 2020 gaat VTW voorzitter Guido van Woerkom in op de vernieuwde Governancecode Woningcorporaties 2020. Aedes en de VTW hebben de versie uit 2015 aangepast en Guido wil de Governancecode nogmaals onder uw aandacht brengen. 

Lees verder

‘Vraag je steeds af: wat betekent digitalisering voor de huurder’ - interview met Anita Blankestijn, commissaris Portaal met digitalisering in portefeuille

Anita Blankestijn, commissaris bij Portaal met digitalisering in haar portefeuille, heeft veel ervaring in het bedrijfsleven met het thema. Ze vindt dat corporaties in de digitale transformatie vanuit de huurder moeten denken en meer onderling kunnen samenwerken. 

Lees verder

Toezicht met Passie: video Farah Aarts, commissaris bij Oosterpoort Wonen

In deze video vertelt Farah Aarts over haar 'Toezicht met Passie'. Farah is commissaris bij Oosterpoort Wonen, in het dagelijks leven advocaat en sinds november 2019 bestuurslid van de VTW.

Lees verder

Reminder: bijeenkomst Aedes benchmark op 31 januari a.s. (Zoetermeer)

Wilt u weten hoe uw corporatie 'scoort' op de prestatievelden van de Aedes benchmark en hoe u met uw bestuurder in gesprek kunt gaan over de uitkomsten? Kom dan op 31 januari a.s. naar de ledenbijeenkomst over de Aedes benchmark op ons kantoor in Zoetermeer.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 1: Een commissariaat? Het belang van een goed traject.

Commissaris Gemma de Wit zit nu bijna een jaar in de raad van een kleine corporatie. Van huis uit is zij beleidsmedewerker buurtontwikkeling bij een gemeente. In de krant leest zij een advertentie van De Huurkoepel, een huurdersorganisatie die een kandidaat zoekt voor de RvC van een middelgrote corporatie – Huurcom - in een gemeente die vergelijkbaar is met de gemeente waar Gemma werkt. Enthousiast geworden door haar eerste commissariaat schrijft Gemma een brief waarin zij haar ervaring met maatschappelijke vraagstukken benadrukt.

Lees verder

Nog enkele plaatsen beschikbaar in de masterclasses van de VTW Academie

Zo aan het begin van het nieuwe jaar brengt de VTW Academie graag haar opleidingsaanbod voor 2020 nog eens onder uw aandacht. Heeft u nog ruimte in uw agenda voor professionalisering komend voorjaar? De VTW Academie biedt onder meer de volgende masterclasses aan:

Lees verder

De VTW Academie zoekt RvC's met traineeships voor aankomende commissarissen

Biedt uw RvC al een traineeship aan? Na zes succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie aankomend voorjaar met de zevende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris te worden en bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar). Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. 

Lees verder

Actueel: zes vacatures in RvC's op de VTW website

Op zoek naar een nieuw commissariaat in de volkshuisvesting? Op de website van de VTW kunt u vacatures terugvinden. 

Momenteel staan vacatures bij Sint Trudo in Eindhoven, Stichting Veluwonen in Eerbeek (twee vacatures) en Centrada in Lelystad op de website.

Lees verder

Splitsingstool voor omrekenen WNT-bezoldiging naar maandsalaris geactualiseerd

De WNT-bezoldiging bestaat uit salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten. Op verzoek van VTW heeft WNT Advies een Splitsingstool ontwikkeld waarmee de bezoldiging gemakkelijk kan worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris. De Splitsingstool is geactualiseerd naar aanleiding van de gewijzigde pensioenpremies 2020.

Lees verder

Boardroom dynamics - programma voor ervaren toezichthouders door de Universiteit Groningen

Goed bestuur en effectief toezicht hangen sterk samen met de dynamiek en de cultuur in de bestuurskamer. Niet voor niets is er veel aandacht voor deze meer psychologische aspecten van toezicht in Raden van Bestuur, Toezicht en Commissarissen. Wilt u deze dynamiek leren herkennen, begrijpen en optimaliseren? Wilt u bovendien ontdekken wat uw eigen rol hierin is?

Lees verder