Nieuwsbrief 30 augustus 2019

Vacature voor bestuurslid VTW

De VTW ledencommissie Aanbeveling & Beroep zoekt een nieuw bestuurslid voor de VTW. Denise Bakker-van den Berg bereikt in november de maximale zittingstermijn van 8 jaar voor bestuursleden en zal in de najaars ALV op 26 november terugtreden. Het nieuwe bestuurslid wordt in dezelfde vergadering door de ALV benoemd. 

Lees verder

Bekijk het programma en de sessies op het ledencongres van 20 september

Samenwerking binnen lokale netwerken om maatschappelijke vraagstukken om te lossen is steeds meer in  ontwikkeling. Welke vormen zijn er om lokale netwerken te organiseren? En hoe houd je daar toezicht op vanuit de RvC? 

Hoe kunnen RvC’s adequaat toezicht houden op de veranderende rol van de corporatie in de ingewikkelde lokale maatschappelijke netwerken, hierop goed aanspreekbaar zijn en transparant verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappij? Die vragen staan centraal bij het VTW Ledencongres: de Governance van lokale netwerken.

Lees verder

‘Toezichthouders moeten verder kijken dan corporatie’ - interview met Jord Neuteboom, extern adviseur bij Proeftuin Ruwaard Oss

Toezichthouders van corporaties moeten verder kijken dan hun eigen organisatie. ‘Kijk wat er in de samenleving nodig is én wat dat betekent voor corporaties,’ stelt Jord Neuteboom die als extern adviseur van Viatore betrokken is bij Proeftuin Ruwaard Oss. Tijdens het VTW-ledencongres over governance op lokale netwerken op 20 september is de proeftuin in Oss één van de thema’s van de workshops.

Lees verder

Regionale bijeenkomsten opdrachtgeverschap en financiën (6x)

In het najaar van 2019 organiseert de VTW een bijeenkomst over professioneel opdrachtgeverschap en zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën. Meld u aan voor één van deze regionale bijeenkomsten!

Lees verder

Nieuw bij de VTW Academie: Online masterclasses

De VTW Academie heeft haar opleidingsaanbod uitgebreid met vijf online masterclasses. Dit zijn korte sessies rondom vijf essentiële thema’s binnen de corporatiesector. De masterclasses bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur geven experts u een inhoudelijke en actuele update op één specifiek en relevant thema en wordt u uitgedaagd met interessante vragen.

Lees verder

Masterclasses VTW Academie najaar 2019

In september starten weer diverse masterclasses van de VTW academie. Voor onderstaande masterclasses zijn nog enkele plaatsen beschikbaar:

Lees verder

Heeft u het ledenonderzoek al ingevuld?

De VTW houdt in de zomervakantie een onderzoek onder haar leden (en stakeholders). Hierin wordt u als lid van de VTW gevraagd naar uw mening over de VTW en haar producten en dienstenaanbod.

Het ledenonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Noordam & De Vries. Ten behoeve hiervan heeft in juni al een kwalitatief vooronderzoek plaatsgevonden. Hierin is een aantal leden gelegenheid geboden input te leveren voor de vraagstelling.

Lees verder

Toezicht met Passie: video Anne Koning, toezichthouder bij Wooncompagnie en Samenwerking Vlaardingen

Waarom ben je toezichthouder? Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder? Ben ik lokaal aanspreekbaar? Anne Koning geeft in deze video antwoord op deze vragen. Ook deelt zij het beste advies wat zij ooit heeft gehad en geeft zij het beste advies wat zij aan collega toezichthouders kan geven.

Lees verder

Denktrainingen najaar 2019 - Tijd en aandacht voor uw denken (40 PE)

Komend najaar wordt er weer een filosofische trainingsreeks georganiseerd voor onder andere commissarissen en toezichthouders. De VTW brengt deze serie trainingen graag onder uw aandacht. De verdiepende en interactieve reeks ‘Filosofische denktrainingen najaar 2019” helpen u een andere houding aan te nemen ten aanzien van de tijdsgeest en de waan van de dag.

Lees verder