e-NIEUWS januari 2014 (nr. 2)

Symposium VTW en Woonbond groot succes!

Het gezamenlijke symposium van de Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) op 24 januari jl. in Utrecht is een groot succes geworden. Niet alleen gezien de hoge opkomst, maar ook door de opvallende eensgezindheid over het belang van een goede dialoog tussen raden van commissarissen en huurdersorganisaties.

Lees verder

Bijeenkomst Parlementaire Enquete 4 februari a.s.

Op 4 februari a.s. organiseert de VTW een bijeenkomst over de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 februari a.s. van 13.30 uur-16.00 uur in Grand Hotel Karel V in Utrecht (Geertebolwerk 1, 3511 XA). Het conceptprogramma ziet er als volgt uit:

Lees verder

Start 4e leergang aankomende commissarissen

Op 30 januari start alweer de vierde leergang voor aankomende commissarissen: 16 enthousiaste deelnemers volgen de leergang om omgeleid te worden tot commissaris.

De vierde leergang gaat op dezelfde voet voort als de voorgaande succesvolle edities: het opleiden van een groep personen tussen de 35 en 50 jaar, waarbij de samenstelling van de groep een goede mix vormt van mannen en vrouwen en personen met een Nederlandse en niet-Nederlandse culturele achtergrond. Hiermee wil de leergang bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s en daarmee aan het versterken van het intern toezicht bij corporaties.

Lees verder

VTW conferentie: Toezicht op IT & Innovatie met IT 28 maart 2014

Op vrijdag 28 maart 2014 organiseert de VTW samen met INSEIT (Instituut voor Supervisie op Enterprise IT & Innovatie, www.inseit.nl) de conferentie “Toezicht op IT & Innovatie met IT".

De conferentie draait om twee vragen:

â–ª Wat zijn de voor het interne toezicht relevante aspecten van IT & Innovatie?

â–ª Is een versterkte rol van het toezicht op IT wenselijk? En zo ja, hoe kan dat het beste worden gerealiseerd?

Lees verder

Nieuw informatieprotocol CFV en WSW

Op 1 januari jl. is het Informatieprotocol tussen het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in werking getreden. Het CFV en de WSW spreken in dit convenant af de onderlinge informatieuitwisseling te bevorderen en beter te structureren.

 

Lees verder

Oproep: voorbeelden van overeenkomsten voor "best practices"

De VTW roept u op om voorbeelden in te sturen van overeenkomsten die in uw dagelijkse praktijk voor commissarissen worden gebruikt. U kunt hierbij denken aan een overeenkomst van opdracht of een benoemingsbrief, waarin bijvoorbeeld wordt verwezen naar de statuten van de corporatie, het reglement van de RvC, een integriteitscode of klokkenluiderregeling of de Governanecode Woningcorporatie.

 

Lees verder

Workshops en bijeenkomsten

Bijeenkomsten:
- 4 februari: VTW bijeenkomst over de Parlementaire Enquête Woningcorporaties
- 28 maart: VTW conferentie Toezicht op IT en Innovatie met IT

Workshops:

Lees verder