Symposium VTW en Woonbond groot succes!

Het gezamenlijke symposium van de Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) op 24 januari jl. in Utrecht is een groot succes geworden. Niet alleen gezien de hoge opkomst, maar ook door de opvallende eensgezindheid over het belang van een goede dialoog tussen raden van commissarissen en huurdersorganisaties.

De overgrote meerderheid van de 150 aanwezige toezichthouders en vertegenwoordigers van huurdersorganisaties ondersteunde de noodzaak van een brede dialoog over de betaalbaarheid van het huren. Bijna alle deelnemers onderschreven de stelling dat raden van commissarissen, directeur-bestuurders, managementteams én huurdersorganisaties het komende halfjaar gezamenlijk moeten gaan brainstormen over de woonlasten en de betaalbaarheid. Uit recente onderzoeken, onder meer van de Woonbond en RIGO, blijkt dat de betaalbaarheid van het huren zwaar onder druk staat.


VTW-directeur Albert Kerssies en Woonbond directeur Ronald Paping

Het volledige verslag van het symposium kunt u vinden op onze website: 'Symposium VTW en Woonbond: ga dialoog aan over betaalbaarheid'


Terug