Nieuw informatieprotocol CFV en WSW

Op 1 januari jl. is het Informatieprotocol tussen het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in werking getreden. Het CFV en de WSW spreken in dit convenant af de onderlinge informatieuitwisseling te bevorderen en beter te structureren.

De twee partijen hebben op 17 januari jl. hierover een brief gestuurd aan de VTW. Bij deze brief is ook het convenant met bijlagen opgenomen. U kunt de brief hier downloaden: 'Brief CFV en WSW over Informatieprotocol.'


Terug