e-NIEUWS 23 februari 2018

Onderzoek: visitatiestelsel vraagt om verbetering

Het visitatiestelsel heeft nog steeds toegevoegde waarde maar corporaties vragen wel om een verbeterslag. Dat blijkt uit een onderzoek van Aedes en de VTW naar de meerwaarde van visitaties. Aanleiding voor dit onderzoek is onder meer de overlap met andere verantwoordingsinstrumenten. De onderzoeksbevindingen gebruikt de sector in aanpassingsvoorstellen voor het visitatiestelsel.

Lees verder

‘We willen zoveel mogelijk ervaringen horen’ - Gabriëlle van Veen, projectleider Evaluatie Woningwet BZK

Dit jaar evalueert het ministerie van Binnenlandse Zaken de herziening van de Woningwet. De VTW maakt, samen met andere belanghouders, deel uit van de klankbordgroep. Insteek van de evaluatie: zijn de beoogde doelen en effecten van de wetswijziging uit 2015 bereikt?

Lees verder

'Ga in gesprek over resultaten' - verslag ledenbijeenkomst over de Aedes-benchmark 15 februari jl.

De Aedes-benchmark die de prestaties van corporaties in kaart brengt en onderling vergelijkt, is vooral een instrument om van elkaar te leren en een prikkel om beleid bij te sturen. VTW-voorzitter Guido van Woerkom sloot de bijeenkomst over de Aedes-benchmark af met een advies voor de toezichthouders: 'Ga in gesprek over de resultaten.'

Lees verder

Recensie: Goed Toezicht van Dick Ruimschotel

"Goed toezichthouden is een uitdaging en een zoektocht voor iedere RvC. Het boek 'Goed Toezicht' van DIck Ruimschotel biedt een indrukwekkende hoeveelheid theoretische bagage over toezichthouden vanuit veel verschillende invalshoeken."

Uit de recensie door Alice Jansen, RvC-lid van woningcorporatie Thuisvester in Oosterhout 

Lees verder

Autoriteit: corporaties maken werk van integriteit bij aanbestedingen

De Autoriteit Woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar integriteit rond opdrachtverstrekking door woningcorporaties rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud. De belangrijkste conclusie is dat corporatiesector een groot aantal maatregelen heeft ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat de opdrachtverstrekking rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud op een integere manier plaatsvindt. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Lees verder

'Het RvC-verslag moet meer vlees en bloed hebben' - artikel in Aedes Magazine

In het jaarverslag legt de raad van commissarissen verantwoording af over het afgelopen jaar. Veel raden blijken te blijven steken in een formele rapportage met veel jargon. De prijs voor het ‘beste RvC-jaarverslag’ van de VTW en Berenschot wil daar verandering in brengen. ‘Het verslag moet meer vlees en bloed hebben.’

Lees verder

WSW gaat met corporaties in gesprek over volmacht

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gaat met een aantal woningcorporaties in gesprek over vragen die zijn ontstaan bij de volmacht 2018. De volmacht zou namelijk onbedoelde juridische bijeffecten kunnen hebben, meldt het WSW.

Lees verder

Masterclasses van de VTW Academie

Op de website van de VTW Academie kunt u het Jaaroverzicht 2018 vinden. Hier staan alle masterclasses in, die u via de Academie kunt volgen. 

Lees verder