Resultaten onderzoek naar Woningwet: 'Meer regels, betere governance?'

De invoering van de Woningwet-2015 heeft bijgedragen aan verbetering van het rolbewustzijn van raden van commissarissen, de aanspreekbaarheid van de raad en heeft meer duidelijkheid gebracht in taken en rollen; de raad van commissarissen is de afgelopen periode meer ‘in positie gebracht’. In de ogen van commissarissen en bestuurders is de wet echter doorgeschoten in mate van regulering en de gedetailleerdheid daarvan. Ook houdt de wet weinig rekening met de lokale opgave en de specifieke context van de individuele corporatie. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het afstudeeronderzoek dat René Goorden, Sectorspecialist Wonen bij BNG Bank, heeft uitgevoerd voor zijn studie Public Management aan TIAS Tilburg. Leden van de VTW hebben hiervoor een vragenlijst toegezonden gekregen. 
Goorden pleit er voor om de strekking van de wet meer centraal te stellen in plaats van de regel van de wet, zoals nu het geval is. Ofwel meer naar een ‘principle-based’ benadering in plaats van ‘rule-based’.

De samenvatting van de thesis 'Meer regels, betere governance?' leest u hier (pdf)

De complete thesis 'Meer regels, betere governance?' leest u hier (pdf)


Terug