Save the date! Symposium VTW en Woonbond “De verbinding verbeterd” op 28 november a.s.

Op dinsdag 28 november organiseren VTW en Woonbond een symposium over de huurderscommissaris met als titel: “De verbinding verbeterd”. Aansluitend vindt de ALV van de VTW plaats. Zet het alvast in uw agenda!

In 2014 organiseerden VTW en Woonbond een symposium over het belang van een goede dialoog tussen raden van commissarissen en huurdersorganisaties. Inmiddels zijn drie jaren verstreken en is de maatschappelijke context veranderd. De wens van de samenleving en de overheid om meer betrokkenheid van de huurder bij het beleid en de activiteiten van de corporatie heeft zijn weerslag gevonden in de nieuwe woningwet. De Woningwet 2015 heeft de formele invloed en zeggenschap van huurders – vertegenwoordigd door de huurdersorganisatie  – op het volkshuisvestelijk beleid van de corporatie versterkt. De huurdersorganisatie is volwaardige partij bij prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente. Ook is de positie in het intern toezichthoudend orgaan van de corporatie verstevigd; minstens een derde van de commissarissen zijn huurderscommissaris, benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie.

Op dinsdag 28 november organiseren VTW en Woonbond een vervolgsymposium met als titel: “De verbinding verbeterd”. Tijdens dit symposium zal worden ingegaan op de vragen als: Wat betekent de vergroting van de invloed van de huurdersorganisaties voor de verbinding met de RvC? Is deze alleen aanwezig vanuit de huurderscommissaris en is dat voldoende? Op welke wijze kan de verbinding tussen de huurdersorganisatie en de RvC verder verbeteren? Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er?

Noteert u alvast de datum en plaats? 28 november 2017 (middag), Beatrixgebouw Utrecht. Na de zomer ontvangen VTW leden een uitgebreide uitnodiging.


Terug