Inschrijven voor masterclasses 2e helft 2017

De VTW heeft het masterclassprogramma voor onze leden per 1 juli a.s. uitbesteed aan Avicenna, Academie voor Leiderschap. U kunt zich nu inschrijven voor de masterclasses voor de 2e helft van 2017.

Masterclassprogramma ‘nieuwe stijl’
U kunt zich op www.vtw.academie.nl aanmelden voor de masterclasses voor de 2e helft van 2017. De VTW zal vanaf 2018 een programmaraad instellen, waarin leden plaatsnemen die de kaders vaststellen van het masterclassprogramma en Avicenna hierover adviseren. De Programmaraad wordt in september 2017 ingesteld. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

Het bestuur heeft ook vastgesteld dat er meer evenwicht komt in de ‘kennisoverdracht’ masterclasses en de ‘houding en gedrag’ masterclasses. Hierbij zal de focus meer op interactie en verdiepende gesprekken komen te liggen. Dit met de beweging “Toezicht met Passie” op het netvlies.

Uit ledenonderzoek blijkt ook dat de leden behoefte hebben om juist met elkaar te bespreken wat ‘goed toezicht’ inhoudt en wat de dilemma’s en knelpunten zijn.

VTW Academie en inschrijving 2e helft 2017 geopend
Voor het hele opleidingsprogramma is de VTW Academie ingesteld, waarbij Avicenna optreedt als regiepartner. De VTW blijft wel eindverantwoordelijk voor het opleidingsprogramma. De VTW Academie is te vinden via een "tab" op de website van de VTW. De Academie is ook extern toegankelijk via http://www.vtw-academie.nl/. De masterclasses voor de 2e helft van 2017 staan al online en u kunt zich reeds inschrijven voor deze masterclasses.


Terug