Fase 1 van Toezicht met Passie afgerond; op naar fase 2!

'Uitdagend en inspirerend,’ dat zijn de trefwoorden die we veel horen van de deelnemers aan onze “Toezicht met passie” bijeenkomsten, aldus VTW directeur Albert Kerssies. ‘We hebben echt voorzien in een behoefte bij leden om met elkaar verdiepende gesprekken te voeren over je drijfveren en hoe je goed toezicht houdt.'

De beweging
‘Toezicht met passie’ is een beweging vanuit de VTW om samen met de leden de toekomst van het toezicht in de corporatiesector vorm te geven voor de komende vijf jaren. Gestart in 2016 onder redactie van Willem van Leeuwen, toezichthouder en governance expert en Albert Kerssies, is het binnen een jaar uitgegroeid tot een brede beweging die ook buiten de VTW resoneert.

Kerssies: ‘Bestuurders vinden het ook spannend wat wij aan het doen zijn. Wat gebeurt daar bij jullie? hoorde ik vaak. De focus ligt door de Woningwet nu zo op de regels en compliance dat we het wezenlijke gesprek lijken te vergeten. Wat heb je nodig om een goede toezichthouder te zijn? Hoe geef je vertrouwen en ontvang je die ook? Hoe haal je de rauwe werkelijkheid naar binnen? Het zijn cruciale vragen voor het functioneren van het toezicht dat zich niet in regeltjes laat vangen.’

Het debat onder de leden werd aangezwengeld met vier essays, waar vervolgens reflecties op geschreven werd. Over elk van de vier deelonderwerpen werd een themabijeenkomst gehouden waarbij leden met elkaar in gesprek gingen

Kernbegrippen bij de thema’s en bijeenkomsten 

Toezicht en bestuur
Jaap Winter (essay) en Karin van Dreven (reflectant).

Toezicht en Strategie
Stefan Peij (essay) en Jaap Kleijwegt (reflectant).

Toezicht vanuit vertrouwen
Frederique Six (essay) en Dick van Ginkel (reflectant) / Guido van Woerkom (bijeenkomst).

 Toezicht en belanghouders
Gert van Dijk (essay) en Elma Groen (reflectant)

Einde fase 1….
De beweging Toezicht met Passie is een groot succes gebleken. Fase 1 werd in een themabijeenkomst bij de ledenvergadering van de VTW in juni 2017 afgesloten. Veel leden hebben de inspirerende bijeenkomsten bijgewoond en nog veel meer leden en ook bestuurders en relaties kennen deze beweging nu en gaan er ook in mee.

… en aftrap van fase 2
Vanaf september 2017 gaat de VTW verder met Toezicht met passie. Waar we in fase 1 vooral gericht waren op het gesprek in de RvC en hoe je met de vraagstukken van de raad omgaat, gaan we in fase 2 met de blik naar buiten richting bestuurders en de maatschappelijke omgeving.

De beweging heeft nieuwe ideeën opgeleverd en ontwikkelingen versneld. De VTW wil ook een platform bieden voor goede initiatieven in de geest van Toezicht met passie, onder meer via onze website www.toezichtmetpassie.nl en gezamenlijke leerbijeenkomsten. Houd de website goed in de gaten! Goed idee vol passie of gewoon enthousiast om een bijdrage te leveren? Meld u dan bij VTW directeur Albert Kerssies a.kerssies@vtw.nl

 


Terug